محتویات سبد
(خالی)

پرداخت >>
صفحه اصلی ثبت نام انتقال وجه اینترنتی راهنمای خرید دانلود کسب درآمد توسط تحقیق سرا پروژه های رایگان لیست کامل آرشیو سایت اقلام موجود تماس با ما

iT فـنـاوری اطـلاعـات
فیزیک,ریاضی و آمار
مـهندسی شیـمی,شیمی,پـالایش
مـدیــریـت
مهندسی پزشکی ,پزشـکـی,بـهداشـت
مهندسی آب , توسعه
مهندسی صنایع,صنعت,نساجی
مکانیک,هوافضا,متالوژی,نانو
محیط زیست,نیروگاه,انـرژی
نـفت , گـاز , پتروشیمی
هنـر,گرافیک,بازیگری
کامپیوتر , شبکه
کشاورزی,امور دامی,طیور
پروژه مالی رشته حسابداری
پروژه کارآفرینی ، طرح توجیهی
پروژه آماده برنامه نویسی
بـرق,الکتـرونیک,مخـابرات
تــاریــخ,جــــغرافـیـا
تـربیـت بـدنـی,ورزش
حــقـــوق,فــقـه
حسابـداری,اقتـصـاد
خودرو سازی
دینـی,اخـلاق,فـلسفـه
روانـشناسی,علوم تـربیتی
رشته صنایع غذائی
زمـیـن شنـاسی,مـعـدن
زیست شناسی
زبـان,ادبیــات
علـوم اجتمـاعی,مشـاوره
علـوم سیـاسی,بیـن الملـل
عمران,معماری,شهرسازی
روابط عمومی ، ارتباطات

پشتیبانی سایت( پورهادی )

09361810592

ساعات پاسخگوئی

8:30 الی 15:00 ، 16:00 الی 22:30

سامانه پیام کوتاه

1293 2040 5000


آخرين به روز رساني :

جستجو بین موضوعات سایت با استفاده از موتور قدرتمند گوگل:


جهت کسب درآمد از طریق تحقیق سرا این لینک را مشاهده فرمایید


بخش هفتم ادامه فهرست مندرجات

اولویت بندی عوامل موثر بر افزایش بهره وری نیروی انسانی شرکت برق منطقه ای کرمان

 

نمودار 4-40-نمودارترتیب اولویت متغیرهای عوامل فنی از نظر گروه تاهل

نمودار 4-41 نمودار ترتیب متغیرهای عوامل فنی از نظر گروه جنسیت

نمودار 4-42- نمودارترتیب متغیرهای عوامل فنی از نظر گروه وضعیت استخدام

نمودار 4-43-نمودارترتیب متغیرهای عوامل فنی از نظر گروه سن

نمودار 4-44-نمودار ترتیب متغیرهای عوامل فنی از نظر گروه سطح تحصیلات

نمودار 4-45-نمودار ترتیب معیارهای عوامل فنی از نظر گروه میزان آشنایی با مفهوم بهره وری

نمودار 4-46-نمودار ترتیب معیارهای عوامل فنی از نظر گروه سابقه کار

نمودار 4-47-نمودارترتیب معیارهای عوامل سازمانی از نظر گروه تاهل

نمودار 4-48-نمودار ترتیب معیارهای عوامل سازمانی از نظر گروه جنسیت

نمودار 4-49-نمودار ترتیب معیارهای عوامل سازمانی از نظر گروه سابقه کار

نمودار 4-50 نمودار ترتیب معیارهای عوامل سازمانی از نظر گروه سطح تحصیلات

نمودار 4-51-نمودار ترتیب معیارهای عوامل سازمانی از نظر گروه وضعیت استخدام

نمودار 4-52-نمودار ترتیب متغیرهای عوامل سازمانی از نظر گروه سن

نمودار 4-53-نمودار ترتیب متغیرهای عوامل سازمانی از نظر گروه میزان آشنایی با مفهوم بهره وری

ب  -  محاسبه روایی پرسشنامه

کارشناس اول

کارشناس دوم

کارشناس سوم

کارشناس چهارم

کارشناس پنجم

ج : محاسبه پایایی درونی پرسشنامه

***** Method 1 (space saver ) will be used for this analysis********

- R E L I A B I L I T Y    A N A L Y S I S – S C A L E (A L P H A)

اصل پرسشنامه

بسمه تعالی

پاسخ دهنده گرامی :

باسلام وآرزوی موفقیت روز افزون برای جنابعالی پرسشنامه حاضر به منظور انجام یک تحقیق علمی و جهت تدوین پایان نامه کارشناسی ارشدمدیریت آموزشی تهیه و تنظیم شده است .

موجب امتنان است نظرات خود رادرمورد هر یک از عبارات در مقابل گزینه های مربوط علامت گذاری فرمایید بدون شک همکاری جنابعالی وتوجه و دقت نظری که درتکمیل پرسشنامه مبذول می فرمایید نقش موثری در پیشبرد اهداف تحقیق داشته و راهگشای محقق درتدوین هر چه پربارتر این تحقیق خواهد بود

 

لذاخواهشمند است باتوجه به اینکه نام ونشان شما خواسته نشده است بر مبنای نخستین تاثیری که خواندن هر جمله درشما می گذارد موضع خود را دراین مقیاس مشخص کنید آنچه را به آن عقیده دارید مشخص کنید نه آنچه را که فکر میکنید باید به آن معتقد باشید مثال را بادقت بخوانید و با حوصله به سوالات پاسخ دهید مضافا اینکه موضوع پایان نامه «اولویت بندی عوامل موثر بر افزایش بهره وری نیروی انسانی درشرکت برق منطقه ای کرمان می باشد».

مجددا همکاری ارزنده شماکمال تشکر رادارم

(انجام کارهای درست + انجام درست کارها) = بهره وری

 

مشخصات فردی

«لطفا قبل از پر کردن شناسنامه به نکات زیر توجه فرمایید»

«جدولهای مقایسه عوامل موثر بهره وری نیروی انسانی»

عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی

 

 

چکیده :

این پژوهش به منظور "اولویت بندی عوامل موثر بر افزایش بهره وری نیروی انسانی شرکت برق منطقه ای کرمان " انجام گردیده است .

تعداد کارکنان رسمی وقراردادی شرکت برق منطقه ای کرمان دراین تحقیق 464 نفر می باشد که پس از قرار گرفتن درفرمول کوکران 169 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند ونمونه گیری بصورت تصادفی طبقه ای انجام شد

عوامل سازمانی ، فنی ، فردی واخلاقی بعنوان عوامل موثر برافزایش بهر ه ور نیروی انسانی ازبین عوامل متعدد مطرح شدند. وهمچنین برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه ای مشتمل بر 158 سوال بر پایه مدل درختی (AHP ) استفاده شد واطلاعات جمع آوری شده با روش AHP(تصمیم گیری چند معیاره ) مورد  تجزیه و تحلیل قرار گرفت وضرایب روایی وپایایی پرسشنامه به ترتیب 94/0 و 806/0 بر آورد گردید نیز تجزیه وتحلیل داده ها نشان داد که :

الف ) عوامل اخلاقی درایجاد بهره وری نسبت به عوامل فردی و سازمانی اولویت دارند .

 ب  ) عوامل فردی در ایجاد بهره وری نسبت به عوامل فنی و سازمانی اولویت دارند .

با توجه به این که درهر دسته از عوامل مجموعه ای از متغیرها مطرح بوده که مورد بررسی قرار گرفته اند تجزیه وتحلیل داده ها ترتیب آنها را مشخص  کرده که بدین شرح است :

1-   متغیر های مربوط به  عامل سازمانی موثر بربهره وری بدین ترتیب اولویت بندی شدند آموزش وتربیت کارکنان ، ایجاد انگیزش ، اطلاع  یافتن از عملکرد،  ایجاد رقابت وارتقای شغلی ِ ، ایجاد امکانات وخدمات رفاهی ، تغییر واصلاح نگرش ، نو آوری ، مساعد نمودن شرایط بهداشتی وایمنی ویکپارچگی

2-   متغییر های مربوط  به عامل اخلاقی موثر بر بهره وری بدین ترتیب اولویت بندی شدند: تعهد ووفاداری ، سخت کوشی ، انتقال معلومات ، صداقت ، وجدان کاری ، رفتار وبر خورد مناسب با دیگران ، شرافت ، خالص سازی عمل ومبارزه با فساد اداری

3-   متغییرهای مربوط به عامل فنی موثر بربهره وری بدین ترتیب اولویت بندی شدند : استفاده از تجهیزات ، بروز کردن تجهیزات ، استفاده از سایتهای اینترنتی ، استفاده از سیستم های اداری ومالی مکانیزه واستفاده از شیوه های نوین تبلیغات

4-   متغییر های مربوط به عامل فردی موثربر بهره وری بدین ترتیب اولویت بندی شدند : سطح تحصیلات ، توان وآمادگی کار ، سازگاری محیطی ، سلامتی جسمی وروحی ، خلاقیت ، افزایش مهارت ومعلومات ، شناخت شغل ، رعایت مقررات وانضباط اداری واعتماد به نفس

ودرپایان ، براساس یافته های حاصل از تحقیق به ارائه پیشنهاداتی برای سطوح مدیریت وکارکنان و توصیه هایی برای سایرپژوهشگران پرداخته شده است .

 

 

نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

 
شناسه
رمز عبور
فراموشی رمز

 برای دریافت محصول ابتدا در سایت ثبت نام کنید


پرداخت آنلاین سايت تحقيق سرا توسط

انجام میشود .

 پذیرنده کلیه عابربانکهای بانکی کشور تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به فروشگاه تحقیق سرا میباشد 

Designed by "Peyman Pourhadi"