پروژه های رایگان تحقیق سرا- محيط چاپخانه و استانداردهاي آن

«سالن چاپ ماشين‌آلات افست ورقي»

محيط چاپخانه و استانداردهاي آن

«سالن چاپ ماشين‌آلات افست ورقي»

 

 

 

مقدمه

زيرسازي و نصب تاسيسات تهويه و روشنايي و نيز تجهيزات فوت و مك و امكانات ايمني در محيط چاپخانه، داراي ريزه‌كاري‌هاي فراواني است كه رعايت آنها تاثير چشمگيري در شرايط محيط و كيفيت كارهاي چاپي دارد.

رعايت بسياري از دستورالعمل‌ها در اين زمينه‌ها هيچگونه هزينه اضافي تحميل نمي‌كند، در عوض از بروز بسياري مشكلات و گرفتاري‌ها و هزينه‌هاي بعدي نيز جلوگيري مي‌كند.

در اينجا نكات اساسي و توصيه‌هاي ارزنده‌اي درباره ساختمان و تاسيسات ماشين‌خانه ارايه مي‌شود.

 

 

 

 
 

حداقل ‌فضاي ‌مورد ‌نياز:

‌با ‌توجه ‌به ‌مساحت ‌كف ‌ماشين ‌چاپ ‌كه ‌به ‌سطح ‌زير ‌اشغال ‌معروف ‌است، ‌(طول ‌* ‌عرض) ‌حداقل ‌فضاي ‌مرتبط ‌با ‌جريان ‌كار ‌و ‌فضاي ‌مورد ‌نياز ‌جهت ‌نصب ‌ماشين ‌مي‌بايست ‌2 ‌تا ‌3 ‌برابر ‌سطح ‌زير ‌اشغال ‌بوده، ‌به ‌اضافه ‌فضايي ‌جهت ‌انبار ‌موقت ‌به ‌منظور ‌هم هوايي شرايط ‌دما ‌و ‌رطوبت ‌كاغذ ‌مصرفي، ‌به ‌اضافه ‌فضايي ‌كنار ‌ماشين ‌چاپ ‌به ‌منظور ‌قرار ‌دادن ‌اوراق ‌نيمه ‌تمام ‌چاپي ‌اعم ‌از ‌رنگ‌هاي ‌تكميلي ‌و ‌يا ‌چاپ ‌پشت ‌و ‌تعبيه ‌فضاي ‌مورد ‌نياز ‌جهت ‌نگهداري ‌مركب‌هاي ‌مصرفي ‌و ‌ميز ‌تركيب ‌و ‌مخلوط ‌رنگ ‌جهت ‌رنگ‌هاي ‌ساختگي، ‌البته ‌به ‌امكان ‌گسترش ‌اين ‌فضاها ‌در ‌صورت ‌افزايش ‌و ‌يا ‌تكميل ‌تجهيزات ‌نيز ‌مي‌بايست ‌نظر ‌داشته ‌و ‌ضريبي ‌تا 30‌% ‌فضاي ‌بيشتر ‌را ‌به ‌آن ‌اختصاص ‌داد.

 

 

 

 

 

 


 

كف ‌سالن:

‌ايجاد ‌كف ‌بتني ‌و ‌هم‌سطح ‌در ‌سالن ‌چاپ ‌يك ‌اصل ‌قلمداد مي‌شود. ‌نيازي ‌به ‌ايجاد ‌لايه ‌سخت ‌شده ‌در ‌سطح ‌بتن ‌نيست ‌ليكن ‌ايجاد ‌يك ‌پوشش ‌نظير ‌كف‌پوش ‌و ‌يا ‌رنگ ‌اپوكسي ‌به منظور جلوگيري از ‌گردوغبار ‌از ‌سطح ‌بتن، ‌پيشنهاد ‌مي‌شود. ‌جهت ‌برخورداري ‌از ‌يك ‌كفپوش ‌جذاب ‌با ‌قابليت ‌پاك‌شوندگي ‌آسان، ‌استفاده ‌از ‌يك ‌پوشش ‌اپوكسي ‌و ‌اورتان ‌با ‌رنگ ‌خاكستري ‌كه ‌مقاوم ‌مواد ‌خورنده ‌شيميايي ‌ضد ‌لكه ‌(با ويژگي ‌ضد‌لغزندگي) ، ‌به ‌ضخامت ‌3 ‌ميلي‌متر ‌روي ‌سطح ‌بتن ‌پيشنهاد ‌مي‌شود.

 ‌براي ‌كليه ‌ماشين‌هاي ‌چاپ ‌5/‌1 ‌ورقي ‌به ‌بالا ‌مي‌بايست ‌فوندانسيون ‌بتني ‌تعبيه ‌شود. ‌بتن ‌فوندانسيون ‌نياز ‌به ‌حداقل ‌4 ‌هفته ‌زمان ‌به ‌منظور ‌خشك ‌شدن ‌و ‌استحكام ‌جهت ‌نصب ‌ماشين ‌خواهد ‌داشت، ‌مگر ‌آن‌كه ‌از ‌افزودني‌هاي ‌خاص  ‌شيميايي ‌در ‌بتن ‌استفاده ‌شود ‌كه ‌زمان ‌مزبور ‌را ‌به ‌حداقل ‌دو ‌هفته ‌كاهش ‌مي‌دهد. ‌حتي ‌براي ‌ماشين‌آلات ‌دو ‌ورقي ‌(50*70) ‌نيز ‌عرض ‌فوندانسيون ‌را ‌مناسب ‌نصب ‌ماشين‌آلات ‌5/4 ‌ورقي ‌(100*70) ‌و ‌طول ‌آن ‌را ‌به ‌اندازه ‌ماشين ‌8 ‌رنگ ‌محاسبه ‌و ‌اجرا ‌نماييد ‌كه ‌امكان ‌ارتقا ‌و ‌نصب ‌ماشين‌آلات ‌بزرگ‌تر ‌در ‌آينده ‌به ‌سهولت ‌فراهم ‌باشد. ‌محاسبات ‌اجرايي ‌مربوط ‌به ‌بالش ‌بتني ‌فوندانسيون ‌مي‌بايست ‌بر ‌اساس ‌وزن ‌ماشين ‌و ‌مقاومت ‌خاك ‌زير ‌آن ‌باشد. ‌پيشنهاد ‌مي‌شود ‌طي ‌مشاوره ‌با ‌سازنده ‌ماشين ‌و ‌استفاده ‌از ‌مشاورين ‌مهندس ‌سازه ‌نسبت ‌به ‌طراحي ‌و ‌اجراي ‌فوندانسيون ‌بتني ‌ماشين ‌اقدام ‌شود.

 

مي‌توان ‌از ‌صفحات ‌عايق ‌صدا ‌و ‌لرزش ‌(نظير ‌تخته‌هاي ‌يونوليتي) ‌بين ‌بالش ‌بتني ‌و ‌ديواره ‌كناره ‌آن ‌از ‌كف ‌سالن ‌استفاده ‌كرد. ‌اين ‌صفحات ‌مي‌بايست ‌1 ‌تا ‌5/‌1 ‌سانتي ‌متر ‌پايين‌تر ‌از ‌سطح ‌كف ‌سالن ‌قرار ‌گيرد ‌و ‌سپس ‌فضاي ‌خالي ‌بالاي ‌آن ‌بين ‌بالش ‌بتني ‌و ‌كف ‌سالن، ‌توسط ‌درزگيرهاي ‌قابل ‌انعطاف ‌نظير ‌چسب‌هاي ‌آكواريوم ‌پر ‌شود.

محيط ‌پيرامون ‌هر ‌ماشين ‌و ‌راهروهاي ‌منتهي ‌به ‌آن ‌جهت ‌نقل ‌و ‌انتقال ‌كاغذ ‌مي‌بايست ‌توسط ‌خطوط ‌زرد ‌رنگ ‌به ‌پهناي ‌باند ‌75 ‌ميلي‌متر ‌خط‌كشي ‌شود.

 

سقف‌ها:

‌نصب ‌سقف ‌كاذب ‌در ‌زير ‌سقف ‌اصلي ‌سالن ‌چاپ ‌به ‌ارتفاع ‌7/3 ‌الي ‌3/4 ‌متر ‌از ‌كف ‌و ‌يا ‌رعايت ‌1/‌2 ‌متر ‌فاصله ‌سقف ‌كاذب ‌از ‌بلندترين ‌قسمت ‌ماشين ‌چاپ ‌پيشنهاد ‌مي‌شود. ‌اغلب ‌سقف ‌كاذب ‌جهت ‌پوشش ‌كليه ‌تجهيزات ‌و ‌مواردي ‌است ‌كه ‌زير ‌سقف ‌اصلي ‌نصب ‌و ‌قرار ‌گرفته‌اند، (‌نظير ‌آهن‌آلات ‌اسكلت ‌ساختمان، ‌لوله‌كشي‌هاي ‌آب، ‌گاز ‌و ‌آتش‌نشاني، ‌كانال‌هاي ‌سيم ‌و ‌كابل‌هاي ‌برق ‌مربوط ‌به ‌چراغ‌هاي ‌سقفي ‌و ‌غيره) ‌كه ‌امكان ‌بالقوه ‌جذب ‌گردوغبار ‌و ‌پودر خشك كن‌هاي ماشين ‌افست ‌معلق ‌در ‌هوا ‌را ‌داشته ‌كه ‌پس ‌از ‌مدتي، ‌ ‌كارگاه ‌باعث ‌جدا ‌شدن ‌و ‌ريزش ‌مستمر ‌بر ‌روي ‌سطح ‌كار ‌چاپي ‌داخل ‌ماشين ‌و ‌يا ‌مركبدان‌ها ‌شده ‌و ‌موجب ‌آشغال ‌آوردن ‌بر ‌روي ‌سطح ‌چاپ ‌خواهد ‌شد. ‌رنگ ‌سفيد ‌كاشي‌هاي ‌گچي ‌مربع ‌شكل ‌سقف ‌كاذب ‌موجب ‌انكسار ‌و ‌بازتابش ‌نور ‌در ‌محيط ‌چاپخانه ‌و ‌ايجاد ‌فضاي ‌روشن‌تر، ‌يكنواخت‌ ‌و ‌دلپذير ‌مي‌شود.

همچنين ‌تعبيه ‌سقف ‌كاذب ‌در ‌ارتفاع ‌مذكور ‌مخصوصا ‌در ‌سالن‌هاي ‌با ‌ارتفاع ‌بالا ‌موجب ‌كاهش ‌حجم ‌هواي ‌مورد ‌تهويه ‌و ‌صرفه‌جويي ‌در ‌هواسازي ‌سالن ‌و ‌انرژي ‌مصرفي ‌مربوط ‌به ‌آن ‌مي‌شود.

كاشي‌هاي ‌سقف ‌كاذب ‌مي‌بايست ‌اولا ‌از ‌مواد ‌ضد ‌حريق ‌ساخته ‌شده ‌باشد ‌و ‌ثانيا ‌از ‌پوشش ‌با ‌سطح ‌براق ‌يا ‌روغني ‌برخوردار ‌بوده ‌تا ‌از ‌جذب ‌گردوغبار ‌و ‌پودر ‌ماشين ‌چاپ ‌معلق ‌در ‌فضاي ‌كارگاه ‌ممانعت ‌به ‌عمل ‌آورد، ‌وگرنه ‌پس ‌از ‌مدتي ‌خود به ‌منبعي ‌به جهت ‌ريزش ‌مستمر ‌آشغال ‌در ‌مركبدان‌ها ‌بدل خواهد ‌شد. ‌در ‌زمان ‌انتخاب ‌و ‌خريد ‌جنس ‌سقف، ‌دقت ‌لازم ‌را ‌به ‌عمل ‌آوريد، ‌چنانچه ‌كاشي‌هاي ‌سقف ‌از ‌وزن ‌سبكي ‌برخوردار ‌باشند، ‌با ‌باز ‌و ‌بسته ‌شدن ‌درب‌هاي ‌لولايي ‌سالن، ‌كاشي‌هاي ‌سقف ‌مزبور ‌امكان ‌بلند ‌شدن ‌از ‌جاي ‌خود ‌را ‌دارند، ‌مگر ‌آن‌كه ‌توسط ‌گيره‌هاي ‌مخصوص ‌به ‌لبه < >‌T‌شكل ‌سپري‌هاي ‌معلق ‌سقف ‌كاذب ‌محكم ‌شده ‌باشند.

در ‌طراحي ‌و ‌اجراي ‌هواي ‌برگشتي ‌از ‌سيستم ‌هواسازي ‌سالن ‌چاپ ‌بايد ‌دقت ‌شود ‌كه ‌از ‌امكان ‌هدايت ‌آن ‌به ‌فضاي ‌في‌مابين ‌سقف ‌كاذب ‌و ‌سقف ‌اصلي ‌استفاده ‌نشود. ‌اين ‌طرح ‌شايد ‌به ‌دليل ‌صرفه‌جويي ‌در ‌انرژي ‌در ‌كارگاه‌هاي ‌ديگري ‌پيشنهاد ‌شود، ‌ليكن ‌در ‌چاپخانه‌ها ‌به ‌جهت ‌ورود ‌پودر ‌چاپ ‌معلق ‌در ‌فضا ‌به ‌آن ‌بخش ‌و ‌انباشت ‌در ‌لابه‌لاي ‌درزهاي ‌سقف، ‌مشكل ‌ريزش ‌مستمر ‌آشغال ‌به ‌داخل ‌ماشين ‌و ‌سطح ‌مركب‌دان‌ها ‌تكرار ‌خواهد ‌شد.

در ‌سقف‌هاي ‌كاذبي ‌كه ‌روزنه ‌و ‌يا ‌پنجره ‌سقفي ‌دارد، ‌مي‌بايست ‌با ‌تعبيه ‌سايه‌بان ‌و ‌يا ‌ديفيوزرهاي ‌انعكاسي، ‌از ‌تابش ‌مستقيم ‌نور ‌خورشيد ‌به ‌داخل ‌سالن، ‌به ويژه‌فضاي ‌بالاي ‌ماشين ‌چاپ ‌ممانعت ‌به ‌عمل ‌آورد. ‌قبلا ‌در ‌مورد ‌علت ‌اين ‌امر ‌و ‌جلوگيري ‌از ‌ورود ‌پرتو ‌ UV‌به ‌تفصيل صحبت ‌شده ‌است. ‌

 

ديوار ‌و ‌جداره‌ها:

‌متناسب ‌با ‌اندازه ‌سالن ‌پيشنهاد ‌مي‌شود ‌كه ‌بخش ‌ماشين‌آلات ‌ورقي ‌توسط ‌جداره‌هايي ‌محصور ‌و ‌جدا ‌شوند. ‌مواد ‌به ‌كار ‌رفته ‌اعم ‌از ‌بلوك‌هاي ‌سيماني، ‌پيش‌ساخته ‌چوبي ‌و ‌يا ‌فلزي ‌در ‌جداره‌ها ‌از ‌اهميت ‌چنداني ‌برخوردار ‌نيست. ‌با ‌اين ‌حال ‌جداره‌هاي ‌پيچ ‌و ‌مهره‌اي ‌امكان ‌جابه‌جايي ‌و ‌يا ‌نصب ‌اتصالات ‌برق، ‌تلفن ‌و ‌شبكه ‌را ‌به ‌سادگي ‌دارد. ‌ديواره‌ها ‌مي‌تواند ‌با ‌پوشش ‌رنگ ‌روغني ‌مات ‌روشن ‌نظير ‌طوسي ‌روشن، ‌بژ ‌و ‌يا ‌سبز ‌روشن ‌تزيين ‌شود. ‌در ‌ديواره‌ها ‌مي‌بايست ‌ابتدا ‌مواد ‌آكوستيك ‌ضد ‌لرزش ‌و ‌عايق ‌صدا ‌تعبيه ‌شود ‌تا ‌موجب كاهش ‌انعكاس ‌سروصدا ‌در ‌سالن ‌چاپ ‌شود. ‌همچنين ‌داخل ‌سطح ‌خارجي ‌ديواره‌ها ‌مي‌بايست ‌از ‌عايق ‌رطوبت ‌استفاده ‌شود ‌تا ‌موجب ‌عدم ‌تبادل ‌رطوبت ‌از ‌جداره‌ها ‌شده ‌و ‌امكان ‌حفظ ‌و ‌ثبوت ‌رطوبت ‌نسبي ‌به ‌ميزان ‌معين ‌را ‌در ‌سالن‌ ‌چاپ ‌فراهم ‌سازد.

درب‌ها:

‌درب‌هاي ‌اصلي ‌ورودي ‌و ‌خروجي ‌مي‌بايست ‌داراي ‌4/2 ‌متر ‌عرض ‌و ‌3 ‌متر ‌ارتفاع ‌باشد. ‌كليه ‌دهانه‌ها ‌بين ‌قسمت‌هاي ‌مختلف ‌مي‌بايست ‌توسط ‌درب‌هاي ‌كشويي ‌سريع، ‌لولاي ‌دو ‌دهانه، ‌كركره‌ ‌برقي ‌جمع ‌شو ‌به ‌سمت ‌بالا ‌و ‌يا ‌نوارهاي ‌ضخيم ‌پلاستيك ‌شفاف ‌به ‌صورت ‌آويز ‌بسته ‌شود. ‌همواره مي‌بايست ‌يك ‌درب ‌نفر ‌رو ‌در ‌كنار ‌درب‌هاي ‌عبور ‌و ‌مرور ‌بار ‌و ‌ماشين ‌تعبيه شود. ‌كليه ‌درب‌هاي ‌مذكور ‌بايد ‌داراي يك ‌پنجره ‌جهت ‌ديد ‌دو ‌طرف ‌بر ‌روي ‌آن ‌در ‌ارتفاع ‌قد ‌شخص ‌باشد.

 

پنجره‌ها:

در ‌قسمت ‌سالن ‌چاپ ‌تعبيه ‌هر ‌گونه ‌پنجره ‌و ‌يا ‌نورگير -‌كه ‌موجب ‌تابش ‌نور ‌خورشيد ‌كه ‌حاوي ‌پرتو ‌ UVاست ‌و ‌موجب ‌صدمه ‌به ‌نوردهاي ‌مركب ‌مي‌شود- ‌توصيه ‌نمي‌شود. ‌در ‌فصل‌هاي ‌قبلي ‌به ‌تفصيل ‌در ‌اين ‌مورد ‌بحث ‌شده ‌است. ‌

 

نورپردازي ‌سالن ‌چاپ: ‌

چنانچه ‌سقف ‌سالن ‌با ‌سقف‌هاي ‌كاذب ‌مورد ‌اشاره ‌در ‌بخش ‌سقف، ‌پوشيده ‌شده ‌باشد، ‌تعبيه ‌قاب‌هاي ‌استاندارد ‌60*60 ‌سانتي‌متر ‌و ‌يا ‌120*60 ‌سانتي‌متر ‌در ‌داخل ‌سقف، ‌حاوي ‌لامپ‌هاي ‌فلورسنت ‌(مهتابي)، ‌مي‌تواند ‌شدت ‌نور ‌تابش ‌645 ‌الي ‌755 ‌لوكس ‌(واحد ‌تابش ‌نور) ‌را ‌در ‌سطح ‌ارتفاع ‌كار ‌(اپراتوري) ‌تامين كند. ‌چنانچه ‌سقف ‌سالن ‌تا ‌زير ‌سقف ‌اصلي ‌باز ‌و ‌مرتفع ‌باشد، ‌استفاده ‌از ‌لامپ‌هاي ‌گازي ‌متال ‌هالا‌يد ‌(با ‌دماي ‌4700 ‌درجه ‌كلوين) ‌كه ‌همان ‌شدت ‌نور ‌فوق ‌را ‌تامين ‌مي‌كند ‌و ‌يا ‌نصب ‌قاب‌هاي ‌با ‌لامپ ‌فلورسنت ‌به ‌صورت ‌آويز ‌با ‌تابش ‌نور ‌سفيد ‌(با ‌دماي ‌3700 ‌درجه ‌كلوين) ‌به ‌صورت ‌موازي ‌با ‌امتداد ‌ماشين ‌چاپ ‌و ‌فاصله ‌30 ‌سانتي‌متر ‌بيرون‌تر ‌از ‌لبه ‌واحدهاي ‌چاپ ‌كه ‌به ‌صورت ‌زاويه‌دار ‌به ‌سمت ‌خط ‌تقارن ‌مركز ‌ماشين ‌تابيده ‌شود، ‌پيشنهاد ‌مي‌شود. ‌بايد ‌توجه ‌داشت ‌كه ‌جعبه‌ها ‌و ‌قاب‌هاي ‌لامپ‌ها ‌(به‌ويژه ‌از ‌نوع ‌آويز) ‌نمي‌بايست ‌بالاي ‌واحدهاي ‌چاپ ‌نصب ‌شوند، ‌چرا ‌كه ‌به ‌طور ‌طبيعي ‌ذرات ‌گردوغبار، ‌كاغذ ‌و ‌پودر ‌ماشين ‌به ‌مرور ‌زمان ‌جذب ‌آنها ‌شده ‌و ‌با ‌اندك ‌حركتي ‌به ‌صورت ‌آشغال ‌داخل ‌مركبدان ‌و ‌يا ‌لابه‌لاي ‌نوردهاي ‌مركب ‌و ‌يا ‌آب ‌ريزش ‌خواهند ‌كرد. ‌به ‌طور ‌كلي ‌تا ‌جايي ‌كه ‌امكان ‌دارد ‌شدت ‌سفيدي ‌نور ‌در ‌اطراف ‌ماشين ‌مي‌بايست ‌در ‌حدود ‌5000 ‌درجه ‌كلوين ‌باشد. ‌همچنين ‌وجود ‌يك ‌چراغ ‌دستي ‌متحرك ‌مي‌تواند ‌به ‌اپراتور ‌كمك ‌كند ‌تا ‌نسبت ‌به ‌بررسي ‌ميزان ‌آب ‌بر ‌روي ‌سطح ‌پليت‌ها ‌به ‌منظور ‌كنترل ‌آن ‌اقدام ‌نموده ‌و ‌همچنين ‌در ‌مواقع ‌تعميرات و ‌غيره ، ‌قابل ‌استفاده ‌باشد.

 

كنترل ‌عوامل ‌محيطي:

مي‌بايست ‌دما ‌و ‌رطوبت ‌نسبي ‌در ‌كل ‌ايام ‌سال ‌به ‌دقت ‌كنترل ‌و ‌تنظيم ‌شود. ‌دماي ‌محيط ‌در ‌سالن ‌چاپ ‌بين ‌21 ‌تا ‌23 ‌درجه ‌سانتي‌گراد ‌با ‌تلرانس ‌1+ ‌درجه‌ و ‌رطوبت ‌نسبي ‌آن ‌45% ‌الي ‌50% ‌با ‌تلرانس ‌5%+ ‌تعيين ‌شده ‌است. ‌به‌طور معمول ‌براي ‌سالن ‌چاپ، ‌نصب ‌يك ‌سيستم ‌ ‌هواساز ‌(HVAC) مجزاي ‌از ‌ساير ‌بخش‌ها ‌توصيه ‌مي‌شود. ‌همچنين ‌نصب ‌يك ‌ثبّات ‌حداقل ‌و ‌حداكثر ‌دما ‌و ‌رطوبت ‌نسبي ‌در ‌محل ‌مي‌تواند ‌كنترل ‌هفتگي ‌و ‌يا ‌حتي ‌روزانه ‌را ‌امكان‌پذير ‌سازد. ‌ثبت ‌كتبي ‌در ‌جداول ‌و ‌نمودار ‌جداگانه ‌مي‌تواند ‌در مواردي‌جهت ‌پيگيري ‌ايرادهاي ‌چاپي ‌كاربرد ‌موثري ‌داشته ‌باشد.

 
 

 

 

 

 

سيستم ‌گردش ‌هوا ‌و ‌ميزان ‌تهويه ‌هواي ‌تازه ‌در ‌كارگاه‌ها ‌مي‌بايست ‌مطابق ‌با ‌استانداردهاي ‌موجود ‌محاسبه ‌و ‌اجرا ‌شود. ‌چنانچه ‌در ‌محلول ‌چاپ ‌ميزان ‌الكل ‌بيش ‌از ‌15% ‌باشد، ‌ميزان ‌تركيب ‌هواي ‌ناشي ‌از ‌مكش ‌هواي ‌تازه ‌مي‌بايست ‌بيشتر ‌شود ‌تا ‌بوي ‌الكل ‌از ‌محيط ‌خارج شود. ‌اندازه ‌و ‌محل ‌دريچه‌هاي ‌دهش ‌تهويه ‌هوا ‌بايد ‌به ‌گونه‌اي ‌محاسبه ‌و ‌قرار ‌گرفته ‌باشد ‌كه ‌از ‌برخورد ‌مستقيم ‌جريان ‌هوا ‌با ‌سرعت ‌بالا ‌به ‌محلول ‌آب ‌واحدهاي ‌چاپ ‌افست ‌كه ‌موجب ‌تسريع ‌در ‌تبخير ‌آن ‌خواهد ‌شد، ‌ممانعت ‌شود. ‌هواي ‌تهويه ‌شده ‌مي‌بايست  تميز ‌و ‌عاري ‌از ‌ذرات ‌گردوغبار ‌باشد. ‌فيلترهاي ‌واحد ‌هواساز ‌مي‌بايست به‌طور مرتب ‌تميز ‌و ‌يا ‌تعويض ‌شوند، ‌چرا ‌كه ‌گردش ‌هوا ‌موجب ‌جذب ‌مقادير ‌قابل توجهي ‌از ‌پودر ‌چاپ ‌معلق ‌در ‌هوا ‌و ‌ذرات ‌غبار ‌كاغذ ‌و ‌مقوا ‌به ‌فيلترها ‌خواهد ‌شد. ‌توصيه ‌مي‌شود ‌كه ‌در ‌نزديكي ‌واحد ‌پودرپاش ‌يك ‌واحد ‌مجزا ‌جهت ‌گردش ‌هوا ‌و ‌جذب ‌پودر ‌چاپ ‌نصب ‌شود. ‌اين ‌سيستم‌هاي ‌تميزكننده ‌هوا ‌اغلب ‌ذرات ‌معلق ‌پودر ‌را ‌با ‌مكش ‌هوا ‌در ‌بالاي ‌قسمت ‌تحويل ‌ماشين ‌و ‌برگشت ‌هواي ‌تميز ‌با ‌رطوبت ‌و ‌دماي ‌مناسب ‌به ‌سالن ‌چاپ، ‌در ‌يك ‌سيكل ‌بسته ‌به ‌گردش ‌درمي‌آورند.

 

آب، ‌برق ‌و ‌هواي ‌فشرده:

برق: ‌ولتاژ ‌برق ‌مي‌بايست ‌مطابق ‌با ‌مشخصات ‌مورد ‌نياز ‌ماشين‌آلات ‌چاپ ‌و ‌مصارف ‌اداري ‌باشد ‌يعني ‌220 ‌ولت ‌تك ‌فاز ‌و ‌380 ‌و ‌يا ‌400 ‌ولت ‌سه ‌فاز. ‌استفاده ‌از ‌استابلايزر، ‌ترانس ‌و ‌يا ‌منابع ‌تغذيه ‌ذخيره ‌نظير ‌يوپي ‌اس ‌و ‌يا ‌ژنراتورهاي ‌برق ‌تك ‌فاز ‌و ‌يا ‌سه ‌فاز ‌در ‌مناطقي ‌كه ‌دچار ‌نوسانات ‌و ‌يا ‌قطعي ‌برق ‌هستند ‌يك ‌ضرورت ‌گريزناپذير ‌است. ‌گو ‌اين‌كه ‌همواره ‌براي ‌سيستم‌هاي ‌كنترل ‌الكترونيك ‌تعبيه ‌يك ‌استابلايزر ‌يا ‌يوپي‌اس ‌آن‌لاين ‌جهت ‌روشنايي ‌و ‌تجهيزات ‌كم ‌مصرف ‌نظير ‌سرورها، ‌تلفن ‌و ‌يا ‌بخش ‌پيش ‌از ‌چاپ ‌پيشنهاد ‌مي‌شود.

در ‌طراحي ‌و ‌ساخت ‌امكانات ‌زيربنايي ‌يك ‌كارگاه ‌تازه ‌تاسيس ‌چاپ، ‌هنگام ‌اجراي ‌فوندانسيون ‌ماشين‌آلات، ‌مي‌توان ‌با ‌اجراي ‌كانال‌هاي ‌انتقال ‌كابل‌هاي ‌تغذيه ‌برق ‌ماشين‌آلات، ‌حتي ‌آنها ‌را ‌جهت ‌انتقال ‌لوله‌هاي ‌هواي ‌فشرده ‌و ‌يا ‌وكيوم ‌نيز ‌مورد ‌استفاده ‌قرار ‌داد. ‌البته ‌مي‌توان ‌كابل‌هاي ‌برق ‌را ‌از ‌بالا، ‌داخل ‌سقف ‌كاذب ‌و ‌يا ‌تشتك‌هاي ‌معلق ‌سقفي ‌عبور ‌داد ‌و ‌به ‌محل ‌تغذيه ‌ماشين ‌رساند. ‌سپس ‌با ‌ادامه ‌مسير ‌كابل‌ها ‌از ‌داخل ‌لوله ‌عمودي ‌به ‌صورت ‌ايمني، ‌كابل‌ها ‌را ‌با ‌عبور ‌از ‌زير ‌ماشين ‌به ‌تابلوهاي ‌برق ‌رسانيد.

‌بهتر ‌است ‌كابل‌ها ‌وتشتك‌هاي ‌عبوري ‌به ‌هيچ ‌وجه ‌از ‌بالاي ‌واحدهاي ‌چاپ ‌عبور ‌نكنند، ‌چرا ‌كه ‌در ‌طولاني‌مدت ‌موجب ‌جذب ‌گردوغبار ‌و ‌پودر ‌ماشين‌ها ‌شده ‌كه ‌در ‌طول ‌زمان ‌موجب ‌ريزش ‌مستمر ‌در ‌داخل ‌ماشين ‌و ‌ايجاد ‌آشغال ‌در ‌سطح ‌چاپ ‌خواهد ‌شد. ‌تعبيه ‌پريز ‌برق ‌در ‌بخش ‌ميز ‌كنترل ‌و ‌ميزهاي ‌كار ‌نيز ‌ضروري ‌است.

آب: ‌آب ‌جهت ‌پر ‌كردن ‌مخزن ‌محلول ‌آب ‌واحدهاي ‌چاپ ‌مي‌بايست ‌يا ‌روي ‌ستون ‌و ‌يا ‌ديوار ‌مجاور ‌ماشين ‌چاپ ‌و ‌در ‌دسترس ‌باشد. ‌لوله‌كشي ‌آب ‌جهت ‌آب‌سردكن‌ها، ‌سينك‌هاي ‌شست‌وشوي ‌نوردها ‌(در ‌صورت ‌نياز) ‌و ‌لينك ‌روشويي ‌و ‌دستشويي ‌نيز ‌مي‌بايست ‌تعبيه ‌شود. ‌لوله‌كشي ‌آب ‌گرم ‌نيز ‌ضروري ‌است. ‌در مواردي ‌استفاده ‌از ‌يك ‌آبگرمكن ‌ديواري ‌و ‌يا ‌سقفي ‌كوچك ‌در ‌محل ‌با ‌صرفه‌تر ‌از ‌لوله‌كشي ‌و ‌سيستم‌ ‌گرمايشي ‌مركزي ‌است ‌چرا ‌كه ‌اگر ‌فاصله ‌مذكور ‌زياد ‌باشد، ‌زمان ‌طولاني ‌سپري ‌خواهد ‌شد ‌تا ‌آب ‌گرم ‌به ‌شير ‌مصرفي ‌برسد.

تعبيه ‌تمام ‌مصارف ‌آبي ‌در ‌مجاورت ‌يك ‌ديوار ‌موجب ‌كاهش ‌در ‌مصرف ‌لوله‌كشي ‌مي‌شود. ‌اگر ‌كانداكتيويتي ‌(رسانايي) ‌آب ‌مساوي ‌يا ‌بيشتر ‌از ‌500 ‌ميكرواهم ‌باشد، ‌تصفيه ‌آب ‌از ‌نظر ‌سختي ‌كه ‌به ‌لحاظ ‌ناخالصي‌هاي ‌آن ‌موجب ‌مشكلاتي ‌در ‌كيفيت ‌چاپ ‌خواهد ‌شد، ‌ضروري ‌مي‌باشد. ‌سختي ‌بيش ‌از ‌حد ‌آب‌ ‌مصرفي ‌ماشين ‌موجب ‌مشكلات ‌چاپي ‌از ‌قبيل ‌سفيدك ‌بر ‌روي ‌نوردها، ‌رسوب ‌بر ‌روي ‌پليت‌ها ‌و ‌خال ‌زدن ‌پليت ‌خواهد ‌شد. ‌جهت ‌تصفيه ‌آب ‌و ‌كاهش ‌سختي ‌بهترين ‌سيستم ‌پيشنهادي، ‌سيستم‌هاي ريو‌رس ‌اوسموز‌ (Reverse‌Osmosis) است. ‌استفاده ‌از ‌نرم‌كننده‌ها ‌براي ‌سختي‌گيري‌ ‌پيشنهاد ‌نمي‌شود. ‌به ‌طور ‌كلي ‌مي‌بايست ‌از ‌تعبيه ‌كفشور ‌و ‌لوله‌كشي ‌فاضلاب ‌در ‌كف ‌سالن ‌چاپ ‌ماشين‌آلات ‌ورقي ‌خودداري ‌كرد،‌چرا ‌كه ‌موجب ‌مي‌شود ‌كه ‌پرسنل ‌با ‌شست‌وشوي ‌كف، ‌مواد ‌غير ‌مناسب ‌را ‌به ‌سيستم ‌فاضلاب ‌شهري ‌وارد ‌كنند. بد نيست بار ديگر ‌در ‌اينجا ‌تاكيد شود ‌كه ‌متاسفانه ‌هنوز ‌مكانيزم ‌رفع ‌يا ‌جمع‌آوري ‌فاضلاب ‌صنعتي ‌و ‌امحاي ‌آن ‌در ‌كشور ‌مطابق ‌با ‌قوانين ‌محيط ‌زيست ‌جهاني ‌وجود ‌نداشته ‌و ‌پرداخت ‌به ‌اين ‌موضوع ‌در ‌سطح ‌كلان ‌كشوري ‌و ‌همچنين ‌منطقه‌اي ‌در ‌شهرك‌هاي ‌صنعتي ‌از ‌مهم‌ترين ‌عوامل ‌تضمين ‌بهداشت ‌محيط ‌زيست ‌است. ‌در ‌اين ‌راستا ‌لازم ‌است ‌كه ‌تعبيه ‌تانك‌هاي ‌جمع‌آوري ‌فاضلاب ‌در ‌زمان ‌طراحي ‌سايت ‌صورت ‌پذيرد ‌تا ‌رفته ‌رفته ‌زيرساخت‌هاي ‌واحدهاي ‌صنعتي ‌به ‌طور ‌خودجوش ‌آماده ‌طرح‌هاي ‌ملي ‌در ‌جهت ‌مذكور ‌شود.

هواي ‌فشرده: ‌هم ‌هواي ‌فشرده ‌كم ‌فشار ‌و ‌هم ‌پرفشار ‌و ‌همچنين ‌يك ‌سيستم ‌وكيوم ‌(مكش) ‌در ‌اغلب ‌ماشين‌آلات ‌چاپ ‌مورد ‌نياز ‌است.

به طور معمول ‌كمپرسورها، دمنده‌ها ‌و ‌پمپ‌هاي ‌باد ‌همراه ‌ماشين ‌چاپ ‌خريداري ‌مي‌شوند. ‌اين ‌مجموعه ‌از ‌تجهيزات ‌جانبي ‌همراه ‌ماشين، ‌اغلب ‌با ‌توليد ‌سروصدا ‌و ‌گرماي ‌زياد ‌همراهند. ‌بيشتر ‌ماشين‌آلات ‌جديد ، ‌اين ‌ ‌تجهيزات ‌جانبي ‌را ‌داخل ‌يك ‌كابينت ‌مجزا ‌در ‌سمت ‌پشت ‌ماشين ‌يعني ‌چرخ‌دنده‌ها ‌قرار ‌داده‌اند. ‌در ‌غير ‌اين ‌صورت ‌آنها ‌را ‌در ‌زير ‌ركاب ‌پشت ‌ماشين ‌يعني ‌سمت ‌چرخ‌دنده‌ها ‌گذارده‌اند ‌كه ‌متاسفانه ‌دسترسي ‌به ‌تعميرات ‌و ‌سركشي كمپروسورها ‌در ‌آن ‌قسمت ‌محدود ‌بوده ‌و ‌سريع‌تر ‌كثيف مي‌شوند . ‌(‌اغلب ‌به ‌خاطر ‌نشستن ‌پودر ‌خشك‌كن ‌بر ‌روي ‌آنها) ‌قرار ‌دادن ‌كمپرسورها ‌در ‌فضايي ‌دورتر ‌از ‌ماشين ‌چاپ، ‌موجب ‌جلوگيري از ‌سروصدا ‌و ‌گرما ‌در ‌سالن ‌چاپ ‌شده ‌و ‌باعث ‌محافظت ‌آنها ‌در ‌مقابل ‌گردوغبار ‌پودر خشك‌كن ‌و ‌ذرات ‌آشغال ‌محيط ‌مي‌شود، ‌در ‌ضمن ‌امكان ‌دسترسي ‌آسان ‌براي ‌تميز ‌كردن ‌و ‌سركشي ‌دوره‌اي ‌آنها ‌را ‌فراهم ‌مي‌آورد.

تعبيه ‌يك ‌اتاق ‌مجزا ‌به ‌عنوان ‌اتاق ‌كمپرسور ‌در ‌مجاورت ‌ديوار ‌خارجي ‌سالن ‌چاپ ‌و ‌يا ‌در ‌محلي ‌مثل ‌نيم ‌طبقه ‌نزديك ‌ماشين ‌چاپ ‌مي‌تواند ‌مكان ‌ايده‌آلي ‌براي ‌انتقال ‌و ‌نصب ‌كمپرسورها، دمنده‌ها ‌و ‌پمپ‌هاي ‌باد ‌باشد. ‌استفاده ‌از ‌يك ‌قفسه ‌مقاوم ‌با ‌چند ‌طبقه ‌و ‌پدهاي ‌ضربه‌گير ‌براي ‌قرار ‌گرفتن ‌دستگاه‌ها ‌مي‌تواند ‌راه‌حل ‌مناسب‌تري ‌نسبت ‌به ‌قرار ‌گرفتن ‌آنها ‌در ‌سطح ‌وسيعي ‌روي ‌كف ‌اتاق ‌باشد.

تهويه ‌هواي ‌خشك ‌و ‌خنك ‌در ‌داخل ‌اتاق ‌بسيار ‌ضروري ‌است. ‌قطر ‌لوله‌هاي ‌واسط ‌و ‌حداكثر ‌فاصله ‌بين ‌تجهيزات ‌فوق ‌و ‌ماشين ‌چاپ ‌در ‌كاتالوگ‌هاي ‌فني ‌دستگاه‌ها ‌توسط ‌كارخانه ‌توليد‌كننده ‌ماشين ‌چاپ ‌ذكر ‌مي‌شود. در ‌صورت ‌قرار ‌گرفتن ‌در ‌فاصله ‌دورتر، ‌مي‌بايست ‌توسط ‌كارخانه ‌توليدكننده، ‌ماشين‌ ‌چاپ ‌از ‌لوله‌هاي ‌قطورتر ‌و ‌يا ‌دستگاه‌هاي ‌قوي‌تر ‌استفاده ‌جست ‌تا ‌افت ‌فشار ‌در ‌طول ‌مسير ‌در ‌محدوده ‌قابل ‌قبول ‌باشد.

در ‌چاپخانه‌هاي ‌با ‌تعداد ‌ماشين ‌بيشتر ‌جهت ‌تغذيه ‌هواي ‌فشرده ‌مي‌توان ‌از ‌اتاق ‌كمپرسور ‌مركزي ‌استفاده ‌جست. ‌هواي ‌مورد ‌نياز ‌مي‌بايست ‌فيلتر ‌شده، ‌تميز، ‌خشك ‌و ‌كمي ‌آغشته ‌به ‌روغن ‌باشد. ‌نصب ‌سيستم‌هاي ‌خشك‌كن ‌(رطوبت ‌گير) ‌هوا ‌براي ‌هر ‌ماشين ‌چاپ ‌به ‌طور ‌جداگانه ‌پيشنهاد ‌مي‌شود. ‌تعبيه ‌يك ‌انشعاب ‌هواي ‌فشرده ‌(تفنگ ‌باد) ‌در ‌قسمت ‌تحويل ‌ماشين ‌چاپ ‌براي ‌تميزكاري ‌دوره‌اي ‌ماشين‌ ‌بسيار ‌ضروري ‌است.

 

سيستم ‌اطفاي ‌حريق:

نصب ‌آب‌پاش‌هاي ‌سقفي ‌اطفاء ‌حريق ‌در ‌سالن ‌چاپ ‌ورقي ‌ضروري ‌است. ‌چنانچه ‌سقف ‌كاذب ‌نصب ‌شده ‌باشد، ‌تنها ‌سر ‌آب‌پاش‌ها ‌و ‌سنسورهاي ‌مربوطه ‌در ‌بيرون (‌يعني ‌زير ‌سقف ‌كاذب) ‌قرار ‌خواهند ‌گرفت ‌و ‌ساير ‌قسمت‌ها ‌نظير ‌لوله‌هاي ‌آب ‌توسط ‌سقف ‌كاذب ‌پوشانده ‌مي‌شود. ‌كپسول‌هاي ‌آتش‌نشاني ‌و ‌ريل‌هاي ‌حاوي ‌شلنگ ‌آب ‌و ‌برق ‌نيز ‌از ‌جمله ‌تمهيدات ‌ضروري ‌سيستم ‌اطفاي ‌حريق ‌در ‌هر ‌چاپخانه است. ‌نوع ‌و ‌تعداد ‌تجهيزات ‌و ‌كپسول‌هاي‌ ‌‌اطفاي ‌حريق ‌مي‌بايست ‌توسط ‌شركت‌هاي ‌مشاوره ‌مزبور ‌و ‌مطابق ‌با ‌مقررات ‌شركت ‌بيمه ‌پوشش‌دهنده ‌حوادث ‌انتخاب، ‌تهيه ‌و ‌تجهيز ‌شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

فروشگاه دانشجويي تحقيق سرا | مرجع تخصصي پروژه - پايان نامه - طرح توجيهي اقتصادي - مقاله - تحقيق - گزارش کار آموزي کليه رشته ها

کپی بدون ذکر منبع ممنوع میباشد.