محتویات سبد
(خالی)

پرداخت >>
صفحه اصلی ثبت نام انتقال وجه اینترنتی راهنمای خرید دانلود کسب درآمد توسط تحقیق سرا پروژه های رایگان لیست کامل آرشیو سایت اقلام موجود تماس با ما

iT فـنـاوری اطـلاعـات
فیزیک,ریاضی و آمار
مـهندسی شیـمی,شیمی,پـالایش
مـدیــریـت
مهندسی پزشکی ,پزشـکـی,بـهداشـت
مهندسی آب , توسعه
مهندسی صنایع,صنعت,نساجی
مکانیک,هوافضا,متالوژی,نانو
محیط زیست,نیروگاه,انـرژی
نـفت , گـاز , پتروشیمی
هنـر,گرافیک,بازیگری
کامپیوتر , شبکه
کشاورزی,امور دامی,طیور
پروژه مالی رشته حسابداری
پروژه کارآفرینی ، طرح توجیهی
پروژه آماده برنامه نویسی
بـرق,الکتـرونیک,مخـابرات
تــاریــخ,جــــغرافـیـا
تـربیـت بـدنـی,ورزش
حــقـــوق,فــقـه
حسابـداری,اقتـصـاد
خودرو سازی
دینـی,اخـلاق,فـلسفـه
روانـشناسی,علوم تـربیتی
روش تحقیق و پایان نامه
مقاله فارسی
مقاله انگلیسی
کارآموزی
مقاله انگلیسی با ترجمه
پاورپوینت
مقالات رایگان
رشته صنایع غذائی
زمـیـن شنـاسی,مـعـدن
زیست شناسی
زبـان,ادبیــات
علـوم اجتمـاعی,مشـاوره
علـوم سیـاسی,بیـن الملـل
عمران,معماری,شهرسازی
روابط عمومی ، ارتباطات

پشتیبانی سایت( پورهادی )

09361810592

ساعات پاسخگوئی

8:30 الی 15:00 ، 16:00 الی 22:30

سامانه پیام کوتاه

1293 2040 5000


آخرين به روز رساني :

جستجو بین موضوعات سایت با استفاده از موتور قدرتمند گوگل:


جهت کسب درآمد از طریق تحقیق سرا این لینک را مشاهده فرماییدصفحه اصلی / روانـشناسی,علوم تـربیتی / روش تحقیق و پایان نامه
نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

عنوان محصول :

هنجاريابي و تعيين ويژگيهاي روان سنجي آزمون خود متمايز سازي در بين افراد 50-25 ساله


امتیاز به این محصول
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
خیلی بد

(تعداد رای: 9)

نظرات کاربران (0 پست)

در صورتی که مایل به خرید این محصول هستید ابتدا باید آن را به سبد خرید اضافه کنید

# این محصول به صورت فایل می باشد و پس از پرداخت موفق توسط شما لینک دانلود به ایمیل شما ارسال میگردد .
# در صورتی که دارای ایمیل شخصی نمیباشید لینک دانلود در قسمت دانلود فروشگاه قرار میگیرد .
# این محصول پس از پرداخت موفق طی حداقل 30 دقیقه و حداکثر 10 ساعت آینده طبق فهرست ذیل ارسال میگردد .
قیمت: ۱۹,۰۰۰ تومان
موجود در انبار: بله

تعداد صفحات: 148 صفحه
نوع فایل ارسالی:
کد محصول : pn550

فهرست مطالب

فصل اول : كليات پژوهش
مقدمه  2
بيان مسئله 4
اهميت و ضرورت پژوهش 6
اهداف پژوهش 9
سؤال هاي پژوهش 9
تعاريف واژه ها 10

فصل دوم: مباني نظري و تجربي پژوهش
بوون 13
نظريه بوون 14
مفاهيم بوون 15
1-2 ) خودمتمايز سازي 16
- خود يكپارچه و خود كاذب 17
2-2 ) مثلث ها 19
3-2) نظام عاطفي خانواده هسته اي 20
4-2 ) فرآيند فرافكني خانواده 22
5-2) گسلش عاطفي 23
6-2) فرآيند انتقال چند نسلي 25
7-2) جايگاه همشيرها 26
8-2) واپسروي اجتماعي 28
خانواده درماني بين نسلي  29
خانواده درماني بوون 30
- اهداف درمان 30
- فرآيند درمان 30
- تكنيك ها 32
تاريخچه ساخت آزمون 33
مراحل ساخت آزمون 35
- مطالعه 1 35
- مطالعه 2 39
- مطالعه 3 45
- بحث كلي 55
مروري بر پژوهش هاي انجام شده 56
نظريه‌هاي آزمون  63
نظريه کلاسيک آزمون  63
نظريه نوين آزمون  65

فصل سوم : روش شناسي
طرح پژوهش 69
جامعه آماري 69
نمونه و روش نمونه گيري 69
ابزار اندازه گيري 70
پايايي مقدماتي 72
1-3 ) پايايي بازآزمايي 73
2-3 ) پايايي همساني دروني 75
روايي محتوايي 81
روش اجرا 82
روش تجزيه و تحليل آماري 82

فصل چهارم : تحليل داده ها
مقدمه 85
يافته هاي توصيفي 85
يافته هاي استنباطي 87
جداول نرم مردان 102
جداول نرم زنان 112
تفسير نمودار مردان و زنان  122

فصل پنجم : بحث و نتيجه گيري
محدوديت ها  128
پيشنهادات  129
منابع و مآخذ 130
ضمائم 
پرسشنامه
 

فهرست جداول
جدول 1-2: ميانگين‌ها و انحراف‌ استانداردهاي آزمون خودمتمايزسازي اسكارون و فريدلندر (1998) جهت ساخت آزمون  44
جدول 2-2: همبستگي‌هاي بين خرده مقياس‌ها و همبستگي‌هاي كل مقياس در مطالعه اسكارون و فريدلندر (1998) جهت ساخت آزمون  45
جدول 3-2: همبستگي ماتريس براي تحليل عاملي تائيدي  52
جدول 1-3: ضريب همبستگي بازآزمايي (پيرسون) آزمون خودمتمايزسازي  73
جدول 2-3: ضريب همبستگي بازآزمايي (پيرسون) خرده مقياس واكنش هيجاني  74
جدول 3-3: ضريب همبستگي بازآزمايي (پيرسون) خرده مقياس موقعيت من  74
جدول 4-3: ضريب همبستگي بازآزمايي (پيرسون) خرده مقياس گسلش هيجاني  75
جدول 5-3: ضريب همبستگي بازآزمايي (پيرسون) خرده مقياس امتزاج با ديگران  75
جدول 6-3: آمار توصيفي مربوط به مطالعه اوليه  76
جدول 7-3: جدول همساني دروني كل مقياس در مطالعه ا وليه  76
جدول 8-3: نتايج آلفاي كرنباخ مقياس خود متمايزسازي  77
جدول 9-3: همساني دروني خرده مقياس واكنش هيجاني در مطالعه اوليه  78
جدول 10-3: شاخص‌هاي مربوط به عامل واکنش هيجاني پس از حذف سوالاتي که همبستگي کم با نمره کل خرده مقياس داشتند 78
جدول 11-3: همساني درون خرده مقياس موقعيت من  در مطالعه اوليه  78
جدول 12-3: شاخص‌هاي مربوط به عامل موقعيت من پس از حذف سوالاتي كه همبستگي كم با نمره كل خرده مقياس داشتند. 79
جدول 13-3: همساني دروني خرده مقياس گسلش هيجاني در مطالعه اوليه  79
جدول14 -3: شاخص‌هاي مربوط به عامل گسلش‌ هيجاني پس از حذف سوالاتي كه همبستگي كم با نمره كل مقياس داشتند. 80
جدول 15 -3: همساني دروني خرده مقياس امتزاج با ديگران در مطالعه اوليه  80
جدول 15-3: شاخص‌هاي مربوط به عامل امتزاج با ديگران پس از حذف سوالاتي كه همبستگي كم با نمره كل مقياس داشتند 81
جدول 1-4: فراواني ، درصد و درصد تراكمي آزمون شوندگان بر اساس جنسيت  86
جدول 2-4: فراواني ، درصد و درصد تراكمي گروههاي مختلف جامعه بر اساس نوع شغل  87
جدول 3-4: آماره توصيفي مربوط به كل مقياس خودمتمايزسازي در مطالعه نهايي  88
جدول4-4: همساني دروني مربوط به كل مقياس خودمتمايزسازي در مطالعه نهايي  88
جدول 5-4: آماره توصيفي مربوط به نمرات خرده مقياس «واكنش هيجاني» 89
جدول 6-4: همساني دروني مقياس واكنش هيجاني  89
جدول 7-4: آماره توصيفي مربوط به موقعيت من  89
جدول 8-4: همساني دروني مربوط به خرده مقياس موقعيت من  89
جدول 9-4: آماره توصيفي مربوط به مقياس گسلش هيجاني در مطالعه نهايي  89
جدول 10-4: همساني دروني مربوط به خرده مقياس گسلش هيجاني  90
جدول 11-4: آماره توصيفي مربوط به خرده مقياس امتزاج با ديگران  90
جدول 12-4: همساني دروني مربوط به خرده مقياس امتزاج با ديگران  90
جدول 13-4 : ماتريس همبستگي كل مقياس و خرده مقياسها  90
جدول 14-4: آماره توصيفي نمرات خودمتمايزسازي افراد به تفكيك جنسيت  90
جدول 15-4: آزمون كلموگروف – اسميرنوف جهت بررسي نرمال بودن داده‌هاي مربوط به
 مردان  91
جدول 16-4: آزمون كلموگروف – اسميرنوف جهت بررسي نرمال بودن داده‌هاي مربوط به زنان  91
جدول 17-4: نتايج آزمون آماري t: براي مقايسه ميانگين‌هاي مربوط به اختلاف جنسيت  91
جدول 18-4: آماره توصيفي نمرات خود متمايز سازي گروههاي مختلف مربوط به اختلاف جنسيت  92
جدول 19-4: نتايج آزمون آماري تحليل واريانس يك راهه (ANOVA) جهت تعيين معناداري تفاوت خودمتمايزسازي گروهها بر اساس شغل  93
جدول 20-4: نتايج آزمون آماري شفه  (Sheffe) در گروههاي مختلف جامعه  94
جدول 21-4: نتايج كرويت بارتلت و (KMO)  95
جدول 22-4: كل واريانس تبيين شده  96
جدول 23-4 عاملهاي استخراح شده بعد از چرخش  98
جدول 24-4: نرم مربوط به نمرات «خودمتمايز سازي» در گروه مردان  102
جدول 25-4: نرم مربوط به ميانگين نمرات «واكنش هيجاني» در مردان  105
جدول 26-4: نرم مربوط به ميانگين نمرات «موقعيت من» در گروه مردان  107
جدول 27-4: نرم مربوط به ميانگين نمرات «گسلش هيجاني» در مردان  108
جدول 28-4: نرم مربوط به ميانگين نمرات «امتزاج با ديگران» در مردان  109
جدول 29-4: نرم مربوط به ميانگين نمرات «خودمتمايزسازي» در زنان  112
جدول30-4: نرم مربوط به ميانگين نمرات «واكنش هيجاني» در زنان  115
جدول 31-4: نرم مربوط به ميانگين نمرات «موقعيت من» در زنان  117
جدول 32-4: نرم مربوط به ميانگين نمرات «گسلش هيجاني»‌در زنان  118
جدول 33-4: نرم مربوط به ميانگين نمرات «امتزاج با ديگران»‌در زنان  119
 
فهرست نمودارها
شكل 1-2: مطالعه 3: بارهاي عاملي مدل اكتشافي  54
نمودار 2-4:  نمودار اسكري پرسشنامه  96
نمودار 3-4: نيمرخ رواني نمونه مورد بررسي مردان  111
نمودار 4-4: نيمرخ رواني نمونه مورد بررسي زنان  121

آیا در رابطه با هنجاريابي و تعيين ويژگيهاي روان سنجي آزمون خود متمايز سازي در بين افراد 50-25 ساله سوالی دارید؟

برای کسب اطلاعات بیشتر از فرم زیر استفاده نمایید.

نام شما:

پست الکترونیک:

لطفا دقیقا مشخص نمایید در مورد محصول چه اطلاعاتی می خواهید هنجاريابي و تعيين ويژگيهاي روان سنجي آزمون خود متمايز سازي در بين افراد 50-25 ساله:

 
شناسه
رمز عبور
فراموشی رمز

 برای دریافت محصول ابتدا در سایت ثبت نام کنید


پرداخت آنلاین سايت تحقيق سرا توسط

انجام میشود .

 پذیرنده کلیه عابربانکهای بانکی کشور تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به فروشگاه تحقیق سرا میباشد 

Designed by "Peyman Pourhadi"