محتویات سبد
(خالی)

پرداخت >>
صفحه اصلی ثبت نام انتقال وجه اینترنتی راهنمای خرید دانلود کسب درآمد توسط تحقیق سرا پروژه های رایگان لیست کامل آرشیو سایت اقلام موجود تماس با ما

iT فـنـاوری اطـلاعـات
فیزیک,ریاضی و آمار
مـهندسی شیـمی,شیمی,پـالایش
مـدیــریـت
پایان نامه مدیریت اجرائی
پایان نامه کلیه گرایش ها
مقاله فارسی
کارآموزی
مقاله انگلیسی
مقاله انگلیسی با ترجمه
پاورپوینت
مقالات رایگان
مهندسی پزشکی ,پزشـکـی,بـهداشـت
مهندسی آب , توسعه
مهندسی صنایع,صنعت,نساجی
مکانیک,هوافضا,متالوژی,نانو
محیط زیست,نیروگاه,انـرژی
نـفت , گـاز , پتروشیمی
هنـر,گرافیک,بازیگری
کامپیوتر , شبکه
کشاورزی,امور دامی,طیور
پروژه مالی رشته حسابداری
پروژه کارآفرینی ، طرح توجیهی
پروژه آماده برنامه نویسی
بـرق,الکتـرونیک,مخـابرات
تــاریــخ,جــــغرافـیـا
تـربیـت بـدنـی,ورزش
حــقـــوق,فــقـه
حسابـداری,اقتـصـاد
خودرو سازی
دینـی,اخـلاق,فـلسفـه
روانـشناسی,علوم تـربیتی
رشته صنایع غذائی
زمـیـن شنـاسی,مـعـدن
زیست شناسی
زبـان,ادبیــات
علـوم اجتمـاعی,مشـاوره
علـوم سیـاسی,بیـن الملـل
عمران,معماری,شهرسازی
روابط عمومی ، ارتباطات

پشتیبانی سایت( پورهادی )

09361810592

ساعات پاسخگوئی

8:30 الی 15:00 ، 16:00 الی 22:30

سامانه پیام کوتاه

1293 2040 5000


آخرین به روزرسانی

آخرین به روزرسانی:صفحه اصلی / مـدیــریـت / پایان نامه مدیریت اجرائی
نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

عنوان محصول :

مطالعه اي پيرامون عوامل موثر بر رضايت مندي شغلي کارکنان شرکت توزيع نيروي برق شيراز


امتیاز به این محصول
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
خیلی بد

(تعداد رای: 14)

نظرات کاربران (0 پست)

در صورتی که مایل به خرید این محصول هستید ابتدا باید آن را به سبد خرید اضافه کنید

# این محصول به صورت فایل می باشد و پس از پرداخت موفق توسط شما لینک دانلود به ایمیل شما ارسال میگردد .
# در صورتی که دارای ایمیل شخصی نمیباشید لینک دانلود در قسمت دانلود فروشگاه قرار میگیرد .
# این محصول پس از پرداخت موفق طی حداقل 30 دقیقه و حداکثر 10 ساعت آینده طبق فهرست ذیل ارسال میگردد .
قیمت: ۲۴,۰۰۰ تومان
موجود در انبار: بله

تعداد صفحات: 120 صفحه
نوع فایل ارسالی:
کد محصول : pn248

فهرست

فصــل اول
مقدمه     1
تعريف موضوع و بيان مسئله     5-1

اهميت موضوع                     7-5
هدف تحقيق                       7
سوالات اصلی تحقيق              8-7
متغيرهای تحقيق                  9-8
روش پژوهش                      9
ساختار گزارش                    9
تعريف نظری اصطلاحات تحقيق             10
تعريف عملياتی اصطلاحات      10
محدوديت های تحقيق          11  

فصــل دوم
چارچوب نظری تحقيق           13
نظريه مازلو                         14-13
نيازهای جسمانی يا فيزيولوژيکی             14
نيازهای ايمنی و امنيت          14
نياز به روابط اجتماعی و محبت 15
نيازهای قدرت , منزلت , حرمت و احترام   15
نياز به خوديابی , شکوفايي , کمال است     15
نظريه هرزبرگ                     16
تئوری انگيزش مک کله لند     18-17
نظريه برابری                       19-18
نظريه ارزشی لاک                 22-19
نظريه پورتر و لاولر                22
تئوری انتظار و احتمال            23-22
تئوری سبک مديريت             23
سبک مديريت وظيفه مدار       23  
سبک مديريت رابطه مدار        24-23
نظريه ليکرت                       24
سبک استبدادی – استثماری   24
سبک استبدادی –خيرخواهانه  24
سبک مشاوره ای                  25-24
سبک مشارکتی                    25
نظريه اقتضائی در مديريت       26-25
سبک آمرانه                         26
سبک متقاعد کننده               26
سبک مشارکتی                    26
سبک تعويضی                      27
بحث و نتيجه گيری               27
تئوری نگرش و عوامل مؤثر بر رضايتمندی 30-27
مطالعات و تحقيقات داخلی      42-30
مطالعات و تحقيقات خارجی     63-42

فصــل سوم
روش پژوهش      64 
تعريف متغيرهای مستقل و وابسته           64
ابزار سنجش                        65-64
جامعه آماری , حجم نمونه و نحوه نمونه گيری             66-65
شيوه تجزيه و تحليل داده ها    66

فصــل چهارم
تجزيه و تحليل يافته های تحقيق            67 
بررسی ويژگی های جمعيتی و اجتماعی شغلی پاسخگويان                             70-67
بررسی رضايت شغلی پاسخگويان            71
آزمون تحليل عامل                73-71
بررسی رضايت شغلی کارکنان از بعد مديريت و عدالت سازمانی                        74-73
پايايي و اعتبار طيف از مديريت و عدالت    75-74
نگرش پاسخگويان نسبت به گويه های طيف                78-75
بررسی رضايت شغلی پاسخگويان از بعد آموزش            78
پايايي و اعتبار طيف شغلی از بعد آموزش   79-78
نگرش پاسخگويان نسبت به گويه های طيف رضايت از آموزش                         80-79
بررسی رضايت پاسخگويان از بعد مادی     81
پايايي و اعتبار طيف رضايت شغلی از بعد مادی            81
بررسی نگرش پاسخگويان نسبت به گويه های طيف رضايت مادی                     83-81
بررسی رضايت شغلی پاسخگويان از بعد امنيت شغلی در روابط اجتماعی             84-83
نگرش پاسخگويان نسبت به گويه های طيف رضايت از بعد امنيت شغلی             85-84
بررسی ميزان رضايت شغلی      86
مقايسه ابعاد مختلف رضايت شغلی پاسخگويان              87
بررسی عوامل موثر بر ميزان رضايت شغلی پاسخگويان و ابعاد آن                       88-87
بررسی تأثير سن پاسخگويان بر رضايت شغلی و ابعاد آن 90-88
بررسی تأثير وضعيت ازدواج بر ميزان رضايت شغلی و ابعاد آن                          91
بررسی تأثير تحصيلات به ميزان رضايت شغلی و ابعاد آن 94-92
بررسی تأثير وضعيت استخدام بر رضايت شغلی             95
بررسی تأثير سابقه خدمت بر رضايت شغلی و ابعاد آن     98-96
بررسی تأثير پاسخگويان بر ميزان رضايت شغلی آنها       99
بررسی تأثير شغل دوم بر رضايت شغلی و ابعاد آن         101-100

فصــل پنجم
خلاصه تحقيق                     105-102
نتيجه گيری و پيشنهادات        106-105
منابع و مآخذ
منابع فارسي               110-107
پرسشنامه رضايت شغلی کارکنان

فهرسـت جداول
جدول شماره (1)                52
مقايسه ميانگين های 33 آزمودنی نسخ B و 31 آزمودنی نسخ A
جدول شماره (2)      56
مقايسه ميانگين رضايت شغلی افراد در 4 بعد
جدول شماره (3)                  59
گروه سنی و شاخص خشنودی شغلی
جدول شماره (1-4)                   64
توزيع فراوانی پاسخگويان بر حسب سن
جدول شماره (2-4)              65
توزيع فراوانی پاسخگويان بر حسب وضع تأهل
جدول (3-4)                       65
توزيع فراوانی پاسخگويان بر حسب سطح تحصيلات
جدول (4-4)                       66
توزيع فراوانی پاسخگويان بر حسب وضع استخدام
جدول (5-4)                       66
توزيع فراوانی پاسخ گويان بر حسب سنوات خدمت 
جدول (6-4)                       67
توزيع فراوانی پاسخگويان بر حسب نوع مسئوليت
جدول (7-4)                       67
توزيع فراوانی پاسخگويان بر حسب داشتن شغل دوم
جدول (8-4)                       70-69
بار عاملی گويه های مختلف در گروههای تعيين شده                           
جدول (9-4)                       71
ضرائب همبستگی پيرسون حاصل از آزمون سازگاری درون طيف
جدول (10-4)                     74
نگرش پاسخگويان نسبت به گويه های طيف رضايت از مديريت و ....
جدول (11-4)                     75
توزيع فراوانی پاسخگويان بر حسب نمره آنها از طيف رضايت از مديران
جدول (12-4)                     76
ضرائب همبستگی پيرسون حاصل از آزمون سازگاری درونی طيف
جدول (13-4)                     77
نگرش پاسخگويان نسبت به گويه های طيف رضايت از آموزش
جدول (14-4)          78
 جدول توزيع فراوانی پاسخگويان بر حسب نمره رضايت آنها از بعد آموزش 
جدول (15-4)                     79
ضرائب همبستگی پيرسون حاصل از آزمون سازگاری درون طيف
جدول (16-4)                     80
نگرش پاسخگويان درباره گويه های طيف رضايت شغلی از بعد مادی
جدول (17-4)                     81
توزيع فراوانی پاسخگويان بر حسب نمره آنها از طيف رضايت شغلی از بعد مادی
جدول (18-4)                     82
ضرائب همبستگی پيرسون حاصل از آزمون سازگاری درون طيف 
جدول (19-4)                     82
نگرش پاسخگويان نسبت به گويه های طيف امنيت شغلی
جدول (20-4)                     82
توزيع فراوانی پاسخگويان بر حسب نمره آنها از طيف رضايت شغلی از بعد امنيت
جدول (21-4)                     84
توزيع فراوانی پاسخگويان بر حسب نمره رضايت شغلی آنها
جدول(22-4)                      85
آزمون معنی داری تفاوت ميانگين نمره پاسخگويان در ابعاد مختلف رضايت شغلی
جدول (23-4)                     87                  
آزمون معنی داری تفاوت ميانگين نمره رضايت شغلی بر حسب گروه سنی
جدول (24-4)                     88
آزمون معنی داری تفاوت ميانگين نمره رضايت شغلی از بعد آموزش بر حسب گروههای مختلف سنی
جدول (25-4)                     89
آزمون معنی داری  تفاوت ميانگين رضايت از عدالت و مديريت بر حسب گروه های مختلف سنی
جدول (26-4)                     90
آزمون معنی داری تفاوت ميانگين نمره رضايت شغلی از بعد آموزش بر حسب وضعيت ازدواج
جدول (27-4)                     91
آزمون معنی داری تفاوت ميانگين نمره رضايت شغلی در بين گروههای مختلف تحصيلی
جدول (28-4)                     92
آزمون معنی داری تفاوت با ميانگين نمرات رضايت شغلی از بعد آموزش گروههای مختلف تحصيلی
جدول (29-4)                     93
آزمون معنی داری تفاوت با ميانگين نمرات رضايت از مديريت و عدالت بر حسب گروههای مختلف تحصيلی
جدول (30-4)                     94
آزمون معنی داری تفاوت ميانگين نمره رضايت شغلی بر حسب وضعيت استخدام
جدول (31-4)                     95
آزمون معنی داری تفاوت ميانگين نمره رضايت شغلی بر حسب سابقه خدمت
جدول (32-4)                     96
آزمون معنی داری تفاوت ميانگين نمره رضايت شغلی از بعد آموزش بر حسب سابقه خدمت
جدول( 33-4)                     97
آزمون معنی داری تفاوت ميانگين نمره رضايت شغلی از بعد مديريت و عدالت سازمانی بر حسب گروههای مختلف سابقه خدمت
جدول (34-4)                     98
آزمون معنی داری تفاوت ميانگين نمره رضايت شغلی از بعد امنيت بر حسب سمت پاسخگويان
جدول (35-4)                     99
آزمون معنی داری تفاوت ميانگِين نمره رضايت شغلی از بعد امنيت در بين کسانی که شغل دوم دارند و کسانی که شغل دوم ندارند
جدول (36-4)                     100
آزمون معنی داری تفاوت ميانگين نمره رضايت شغلی از بعد آموزش بر حسب داشتن يا نداشتن شغل دو

چکيده:
وفاداری , تعهد و بالندگی کارکنان يک سازمان منوط به ايجاد محيط مناسبی است که سازمان موجد و مسئول آن است. اهم وظائف مديريت سازمانها ايجاد انگيزه کاری در بين کارکنان رفتار است . چرا که موفقيت يک سازمان در گرو ايجاد انگيزه و تعهد کاری بين کارکنان از طريق تأمين رضايت شغلی آنان می باشد . افزايش بهره وری در صنعت برق که يکی از صنايع مادر بحساب می آيد , می تواند به رشد و توسعه کلان کشور کمک کند . لذا تأمين رضايت شغلی کارکنان آن بسيار اهميت دارد.
تحقيق حاضر به منظور بررسی رضايت شغلی کارکنان در بين کارکنان شرکت توزيع نيروی برق شيراز انجام پذيرفته و طی آن با پرسش از 250 نفر از کارکنان اين شرکت سعی در تعين ميزان رضايت شغلی کارکنان و عوامل مؤثر بر اين رضايتمندی شده است. اين تحقيق يک تحقيق توصيفی غير آزمايشی است که از طريق پرسشنامه کتبی به کسب اطلاعات پرداخته است.
نتايج تحقيق نشان می دهد که ميزان رضايت شغلی کارکنان در حد متوسط می باشد . مقايسه ابعاد مختلف رضايت شغلی نشان می دهد که بيشترين رضايت شغلی در بعد آموزش و کمترين رضايت شغلی در بعد مادی است. بررسی عوامل مؤثر بر رضايتمندی شغلی نشان می دهد که سن پاسخگويان با ميزان رضايت از کل ابعاد و رضايت شغلی از بعد آموزش و مديريت و عدالت رابطه معنی دار دارد. وضعيت تأهل با رضايت از بعد آموزش و تحصيلات با ميزان رضايت شغلی , رضايت شغلی از بعد آموزش و سابقه خدمت با رضايت از بعد آموزش و مديريت و عدالت رابطه دارد. همچنين سمت شغلی پاسخگويان تنها بر رضايتمندی از بعد امنيت شغلی تأثير دارد و  از طرفی داشتن شغل دوم نيز بر ميزان رضايت شغلی از بعد امنيت وآموزش تأثير معنی دار دارد .

آیا در رابطه با مطالعه اي پيرامون عوامل موثر بر رضايت مندي شغلي کارکنان شرکت توزيع نيروي برق شيراز سوالی دارید؟

برای کسب اطلاعات بیشتر از فرم زیر استفاده نمایید.

نام شما:

پست الکترونیک:

لطفا دقیقا مشخص نمایید در مورد محصول چه اطلاعاتی می خواهید مطالعه اي پيرامون عوامل موثر بر رضايت مندي شغلي کارکنان شرکت توزيع نيروي برق شيراز:

 
شناسه
رمز عبور
فراموشی رمز

 برای دریافت محصول ابتدا در سایت ثبت نام کنید


پرداخت آنلاین سايت تحقيق سرا توسط

انجام میشود .

 پذیرنده کلیه عابربانکهای بانکی کشور تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به فروشگاه تحقیق سرا میباشد 

Designed by "Peyman Pourhadi"