محتویات سبد
(خالی)

پرداخت >>
صفحه اصلی ثبت نام انتقال وجه اینترنتی راهنمای خرید دانلود کسب درآمد توسط تحقیق سرا پروژه های رایگان لیست کامل آرشیو سایت اقلام موجود تماس با ما

iT فـنـاوری اطـلاعـات
فیزیک,ریاضی و آمار
مـهندسی شیـمی,شیمی,پـالایش
مـدیــریـت
پایان نامه مدیریت اجرائی
پایان نامه کلیه گرایش ها
مقاله فارسی
کارآموزی
مقاله انگلیسی
مقاله انگلیسی با ترجمه
پاورپوینت
مقالات رایگان
مهندسی پزشکی ,پزشـکـی,بـهداشـت
مهندسی آب , توسعه
مهندسی صنایع,صنعت,نساجی
مکانیک,هوافضا,متالوژی,نانو
محیط زیست,نیروگاه,انـرژی
نـفت , گـاز , پتروشیمی
هنـر,گرافیک,بازیگری
کامپیوتر , شبکه
کشاورزی,امور دامی,طیور
پروژه مالی رشته حسابداری
پروژه کارآفرینی ، طرح توجیهی
پروژه آماده برنامه نویسی
بـرق,الکتـرونیک,مخـابرات
تــاریــخ,جــــغرافـیـا
تـربیـت بـدنـی,ورزش
حــقـــوق,فــقـه
حسابـداری,اقتـصـاد
خودرو سازی
دینـی,اخـلاق,فـلسفـه
روانـشناسی,علوم تـربیتی
رشته صنایع غذائی
زمـیـن شنـاسی,مـعـدن
زیست شناسی
زبـان,ادبیــات
علـوم اجتمـاعی,مشـاوره
علـوم سیـاسی,بیـن الملـل
عمران,معماری,شهرسازی
روابط عمومی ، ارتباطات

پشتیبانی سایت( پورهادی )

09361810592

ساعات پاسخگوئی

8:30 الی 15:00 ، 16:00 الی 22:30

سامانه پیام کوتاه

1293 2040 5000


آخرین به روزرسانی

آخرین به روزرسانی:صفحه اصلی / مـدیــریـت / پایان نامه مدیریت اجرائی
نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

عنوان محصول :

شناسايي عوامل مؤثردرتأخير پروژه هاي خطوط انتقال وفوق توزيع شركت برق منطقه اي غرب وراهكارهاي كاهش آن


امتیاز به این محصول
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
خیلی بد

(تعداد رای: 13)

نظرات کاربران (7 پست)

در صورتی که مایل به خرید این محصول هستید ابتدا باید آن را به سبد خرید اضافه کنید

# این محصول به صورت فایل می باشد و پس از پرداخت موفق توسط شما لینک دانلود به ایمیل شما ارسال میگردد .
# در صورتی که دارای ایمیل شخصی نمیباشید لینک دانلود در قسمت دانلود فروشگاه قرار میگیرد .
# این محصول پس از پرداخت موفق طی حداقل 30 دقیقه و حداکثر 10 ساعت آینده طبق فهرست ذیل ارسال میگردد .
قیمت: ۲۲,۰۰۰ تومان
موجود در انبار: بله

تعداد صفحات: 110 صفحه
نوع فایل ارسالی:
کد محصول : pn201

فهرست

فصل اول (معرفي تحقيق)
1-1- مقدمه ــــــــــــــــــ1
1-2- بيان مسئله پژوهش(Problems )ــــــــ 1 
1-3- انگيزه انتخاب موضوع ـــ3
1-4- اهداف پژوهش ــــــــــ4
1-5-فرضيه هاي تحقيق ــــــ4
1-6- روش ا نجام تحقيق ـــــ5
1-7- روش جمع آوري داده ها‌ ـــــــــــــــــــ5
1-8- روش تجزيه وتحليل اطلاعات ـــــــــــــــــــ.ـــ5
1-9- محتواي فصول ــــــــــ6

فصل دوم (بررسي سوابق موضوع تحقيق )
2-1- مقدمه ــــــــــــــــــ8
2-2- معرفي سازمان ــــــــــ8
2-3- مبا ني نظري ــــــــــ14       
2-4- مراحل اجراي پروژه يا چرخه حيات پروژه ـــ..ـــــ20
2-5- گزارش ــــــــــــــــ24
2-6- گزارش سازمان برنامه وبودجه000 ــــــــ24
2-7- گزارش نظارتي  پروژه هاي عمراني 000ـــ24
2-8- پايان نامه كارشناسي ارشد با موضوع بررسي علل تأخير پروژه ــــــــ25 
2-9- دومين سمينار بررسي مشكلات اجرا يي طرح هاي عمراني 000ــــــ26
2-10- گزارش بررسي رفع علل افزايش هزينه يا  گراني طرح هاي عمراني ــ27
2-11- گزارش مطالعه جا مع مشكلات ومسائل اجرايي كارهاي عمراني 000.. ـــــــــــــــــ29
2-12- گزارش نظارتي دفتر ارزيابي طرح هاي سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشورـــــــــــــ29
2-13- گزارش سازمان برنامه وبودجه از اجراي پروژه هاي عمراني كشور در سال 1372 ـــــــ30
2-14- گزارش مطالعات جامع مشكلات ومسائل اجرايي كارهاي عمراني ــــ31
2-15- جمع بندي فصل د وم ــــــــــــــــــ32

فصل سوم (اطلاعات مربوط به نمونه هاي تحقيق)
پيشگفتار ــــــــــــــــ.ــــ34
3-1- روش تحقيق ــــــ.ــــ34
3-2- متغيرهاي تحقيق ـ.ــــ35
3-3- جا معه آماري ـــــ.ــــ36
3-4-روش نمونه گيري وتعيين حجم نمونه ــــــــ.ـــــ36
3-5- روش جمع آوري داده ها ــــــــــــ.ـــــ38
3-6- روش محاسبه روايي ابزار جمع آوري داده ها ــــــــــــــــــــ.ـــــ39
3-7- سنجش پايايي پرسشنامه ( Reliability   ) ــــــ.ـــــــــــ.ـــــــ40       
3-8- روش تحليل توصيفي داده هاي تحقيق ـــ.ــــــــ40
3-9- روش تحليل استنبا طي داده هاي تحقيق ـ41
3-10- روش اولويت بندي معيارهاي تحقيق ــــ41
3-11-جمع بندي فصل سوم ـــــــــــــــــــ42

فصل چهارم : ( تجزيه وتحليل اطلاعات جمع آوري شده وشناسايي علل تأخير پروژه ها )
مقدمه  ـــ44
طبقه بندي اطلاعات ـــــــــ44
جدول ونمودار توزيع فراوا ني درصد ميزان تأخير پروژه هاي نمونه ــــــــــ46
نمودار وضعيت پا سخ دهند گان از نظر موقعيت شغلي ــــــــــــــ.ـــــــ47
جدول شماره 4-3 مربوط به اطلاعات آماري پا سخ دهندگان ـــــــــــــــ48
جدول  شماره 4-4 تبديل اطلاعات كيفي به كمي ـــــــ49
فرضيه يك ــــــــــــــــــ51
فرضيه دو ـــــــــــــــــــ54
فرضيه سه ـــــــــــــــــــ56
فرضيه چهار ـــــــــــــــــ59
فرضيه پنج ــــــــــــــــــ61
فرضيه شش ـــــــــــــــــ64
فرضيه هفت ـــــــــــــــــ66
فرضيه هشت  ـــــــــــــــ69
فرضيه نه ــــــــــــــــــــ71

فصل پنجم: ( خلاصه ، نتيجه گيري وپيشنهادات )
5-1- مقدمه ــــــــــــــــ76
5-2- عوامل تأخير پروژه ها كه با توجه به فرضيه ها شناسايي گرديده اند ــ77
5-3- مهمترين دلايلي كه پاسخ دهندگان در سؤال باز پرسشنامه در رابطه با علل تأخير پروژه ها مطرح نموده اند ـــــــــــــ77
پيشنهاد هاي كار فرما در سؤا ل باز پرسشنامه   ـ77
پيشنهاد هاي مشاور در سؤا ل باز پرسشنامه   ـــ79
پيشنهاد هاي پيمانكار در سؤا ل باز پرسشنامه   ـ80
پيشنهاد هاي ناظرين در سؤا ل باز  پرسشنامه ـــ82
5-4- تا چه حد علل تأخير پروژه هاي خطوط انتقال برق غرب در ساير برق منطقه اي ها قابل تعميم است ـــــــــ83
5-5- پيشنها د هايي براي جلوگيري از تأخير پروژه ـــــ84
5-6- پيشنها د هايي كه براي ادا مه تحقيق مي توان ارائه نمود ــــــــــــ90
ضما ئم ـــ91
توضيحاتي راجع به نرم افزار آماري SPSS و آماره كاي مربع ـــــــــــــــــ92
پرسشنامه مربوط به مديران وكارشناسان ــــــــ94
پرسشنامه مربوط به نا ظرين ـ98
جدول مربوط به تأخير واقعي 37 پروژه  خطوط برق ـــ102
فهرست منابع ــــــــــــــ104


چكيده:
عنوان پايانامه : شناسايي عوامل مؤثر در تأخير پروژه هاي خطوط انتقال و فوق توزيع  شركت برق منطقه اي غرب و راهكارهاي كا هش آن
هدف: بررسي ميزان وابستگي متغير وا بسته زمان به متغيرهاي مستقل يعني فرضيه ها
پروژه هاي خطوط انتقال نيرودر كشور با توجه به اينكه بسياري از احتياجات زندگي بدون وجود نيروي برق با مشكلات بيشماري رو به روست از اهميت ويژه اي برخوردار است. متأسفانه اين پروژه ها همانند ساير پروژه هاي عمراني دولتي معمولاً با مشكلات تأخير مواجه مي باشندوبيشتر درفاز اجراءدرچهارچوب زمان بندي ونهايتاً بودجه برآورد شده اوليه خود به اتمام نمي رسندودر نتيجه علاوه برفشارمالي بردولت باعث نارسايي در ارائه خدمات به مشتركين برق وگاه خاموشي هاي ناخواسته مي گردد. عامل تأخيرروي بعضي علل ديگر اثر مي گذارد. مثلاً تأخير موجب هزينه هاي تورم، هزينه هاي فرصت ازدست رفته عدم بهره برداري به موقع مي گردد. در اين تحقيق به بررسي علل تأخيرات پرداخته شده است. در بسياري از برق منطقه اي هاي كشور وازجمله برق غرب،احداث خطوط انتقال و فوق توزيع با پستهاي ابتدا وانتها خط هماهنگ نيستند.خط انتقال سالهادر بعضي نقاط اجراءشده پست برق ندارنديا به عكس پست احداث گرديده فاقد خط انتقال مناسب مي باشد.
پيشنهاد مي گردد كه مديران دستگاههاي اجرايي در مأموريت سازمان خود تجديد نظر نمايندتا از خسارت ناشي ازمشكلات ساختاري ومديريتي سازمان ،وجود تفكر سنتي،استفاده ازمشاوران ضعيف و پيمانكاران فاقد صلاحيت كار،برخورد احساسي وسليقه اي، بخشي نگري وعدم برنامه ريزي مشخص كه باعث ايجاد تأخير درروندپروژه ها مي شود،جلو گيري گردد.
در اين تحقيق به منظور شناخت عوامل مؤثر بر تأ خير پروژه هاي خطوط انتقال پس از مروري بر ادبيات موضوع ومطالعه سوا بقي كه از ناحيه بعضي تشكيلات كه به نوعي در فعاليتهاي عمراني مسئوليت داشته ا ند 9 فرضيه مطرح گرديده وپس از جمع آوري داده هاي مربوط به تحقيق از طريق پرسشنامه كه از جامعه آماري شامل كار فرما ، مـشاوران ، پـيمانـكاران و نـا ظـريـن به عمل آمـده با نـرم افـزار آمـاري  SPSS SPSS(Statestical Package  For  The  Social  Sciences)  به آزمون فرضيه ها         بر اساس تحقيق پرداخته شده است و سپس تجزيه وتحليل اطلاعات جمع آوري شده و شناسايي علل تأخير پروژه ها بررسي گرديده ودر پايان نتيجه گيري و پيشنها دات لازم ارائه شده است. خروجي نرم افزار s pss  نشان مي دهد كه 9 فرضيه مطرح شده با اطمينان بالاي 95% توسط جامعه آماري مورد تأييد قرار گرفته است يعني تمام   فرضيه ها جزو عارضه هاي تأخير در پروژه ها هستند كه با توجه به چولگي منحني فراواني پاسخ دهندگان آماري و تجزيه وتحليل انجام شده اصلي ترين علت تأخير پروژه ها كليد در دست نبودن آنها (فرضيه  8 ) و انتخاب پيمانكار ضعيف (فرضيه  9 ) مي باشد و كم ترين ا ولويت را محدود بودن تعداد پيمانكاران و مشاوران(فرضيه 5 )   د ر زمينه اجراي اين نوع پروژه ها دارا مي باشد.

آیا در رابطه با شناسايي عوامل مؤثردرتأخير پروژه هاي خطوط انتقال وفوق توزيع شركت برق منطقه اي غرب وراهكارهاي كاهش آن سوالی دارید؟

برای کسب اطلاعات بیشتر از فرم زیر استفاده نمایید.

نام شما:

پست الکترونیک:

لطفا دقیقا مشخص نمایید در مورد محصول چه اطلاعاتی می خواهید شناسايي عوامل مؤثردرتأخير پروژه هاي خطوط انتقال وفوق توزيع شركت برق منطقه اي غرب وراهكارهاي كاهش آن:

 
شناسه
رمز عبور
فراموشی رمز

 برای دریافت محصول ابتدا در سایت ثبت نام کنید


پرداخت آنلاین سايت تحقيق سرا توسط

انجام میشود .

 پذیرنده کلیه عابربانکهای بانکی کشور تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به فروشگاه تحقیق سرا میباشد 

Designed by "Peyman Pourhadi"