محتویات سبد
(خالی)

پرداخت >>
صفحه اصلی ثبت نام انتقال وجه اینترنتی راهنمای خرید دانلود کسب درآمد توسط تحقیق سرا پروژه های رایگان لیست کامل آرشیو سایت اقلام موجود تماس با ما

iT فـنـاوری اطـلاعـات
پروژه و پایان نامه
مقاله فارسی
کارآموزی
مقاله انگلیسی
مقاله انگلیسی با ترجمه
پاورپوینت
مقالات رایگان
فیزیک,ریاضی و آمار
مـهندسی شیـمی,شیمی,پـالایش
مـدیــریـت
مهندسی پزشکی ,پزشـکـی,بـهداشـت
مهندسی آب , توسعه
مهندسی صنایع,صنعت,نساجی
مکانیک,هوافضا,متالوژی,نانو
محیط زیست,نیروگاه,انـرژی
نـفت , گـاز , پتروشیمی
هنـر,گرافیک,بازیگری
کامپیوتر , شبکه
کشاورزی,امور دامی,طیور
پروژه مالی رشته حسابداری
پروژه کارآفرینی ، طرح توجیهی
پروژه آماده برنامه نویسی
بـرق,الکتـرونیک,مخـابرات
تــاریــخ,جــــغرافـیـا
تـربیـت بـدنـی,ورزش
حــقـــوق,فــقـه
حسابـداری,اقتـصـاد
خودرو سازی
دینـی,اخـلاق,فـلسفـه
روانـشناسی,علوم تـربیتی
رشته صنایع غذائی
زمـیـن شنـاسی,مـعـدن
زیست شناسی
زبـان,ادبیــات
علـوم اجتمـاعی,مشـاوره
علـوم سیـاسی,بیـن الملـل
عمران,معماری,شهرسازی
روابط عمومی ، ارتباطات

پشتیبانی سایت( پورهادی )

09361810592

ساعات پاسخگوئی

8:30 الی 15:00 ، 16:00 الی 22:30

سامانه پیام کوتاه

1293 2040 5000


آخرین به روزرسانی

آخرین به روزرسانی:صفحه اصلی / iT فـنـاوری اطـلاعـات / پروژه و پایان نامه
نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

عنوان محصول :

بررسي ميزان استفاده معلمان از فناوري اطلاعات و ارتباطات در فرايند ياددهي ـ يادگيري در مدارس راهنمايي


امتیاز به این محصول
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
خیلی بد

(تعداد رای: 11)

نظرات کاربران (0 پست)

در صورتی که مایل به خرید این محصول هستید ابتدا باید آن را به سبد خرید اضافه کنید

# این محصول به صورت فایل می باشد و پس از پرداخت موفق توسط شما لینک دانلود به ایمیل شما ارسال میگردد .
# در صورتی که دارای ایمیل شخصی نمیباشید لینک دانلود در قسمت دانلود فروشگاه قرار میگیرد .
# این محصول پس از پرداخت موفق طی حداقل 30 دقیقه و حداکثر 10 ساعت آینده طبق فهرست ذیل ارسال میگردد .
قیمت: ۲۵,۰۰۰ تومان
موجود در انبار: بله

تعداد صفحات: 307 صفحه
نوع فایل ارسالی:
توضیحات: دارای اشکال,نمودار و جدول
کد محصول : pn13

فهرست مطالب

چكيده
فصل اول : كليات تحقيق
1-1 مقدمه.1
2-1 بيان مسئله.6
3-1 اهميت و ارزش تحقيق10
4-1 اهداف تحقيق14
5-1سوالهاي تحقيق.15
6-1فرضيه هاي تحقيق17
7-1 متغيرهاي تحقيق..18
8-1 تعاريف نظري و عملياتي19

فصل دوم: ادبيات و پيشينه تحقيق
1-2 مقدمه..22
2-2فناوري اطلاعات و ارتباطات چيست .24
3-2 كاربريICT در آموزش32
4-2 شيوه هاي ياددهي ـ يادگيري  مبتني بر ICT..40
5-2 نقش ICT در يادگيري.49
6-2توانمنديهاي فناوري54
7-2قابليت هاي فناوري در آموزش.58
8-2 نظرات مثبت و منفي درباره اثرات رايانه در آموزش..66
9-2موانع و راهكارهاي توسعه  بهره گيري از فناوري اطلاعات و ارتباطات از ديد صاحبنظران..69
10-2 اهميت يادگيري الكترونيكي  در آموزش.76
11-2كاربست فناوري اطلاعات و ارتباطات در آموزش.77
12-2 ديدگاه ها درباره فناوري اطلاعات و آموزش.79
13-2 رويكردهاي كاربست فناوري اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش
14-2مفاهيم نظريه هاي يادگيري..83
15-2 رابطه فناوري اطلاعات با عناصر موثر در درتدريس..90
16-2جايگاه كاربست فناوري اطلاعات و ارتباطات در فرايند ياددهي ـ يادگيري.98
17-2 فناوري اطلاعات و ارتباطات  و نقش فراگيران..102
18-2 مهارت هاي مهم در عصركاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات .103
19-2 رويكردهاي كارآموزي مهم در عصر  كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات .
20-2چشم اندازها و چالش هاي فراروي يادگيري مبتني بر فناوري اطلاعات و ارتباطات115
21-2برنامه ريزي استراتژيك براي كاربست فناوري اطلاعات و ارتباطات121
22-2 فناوري اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش..122
23-2 نقش معلم در عصرفناوري اطلاعات و ارتباطات125
24-2زمينه هاي اثربخشي فناوري اطلاعات و ارتباطات  در آموزش و پرورش..128
25-2 كاركردهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات  براي آموزش و پرورش132
26-2 تحليل ورود فناوري اطلاعات و ارتباطات  در آموزش و پرورش133
27-2 فوايد كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات  در آموزش و پرورش..136
28-2 توصيه هاي كاربردي براي فعال نمودن فناوري اطلاعات و ارتباطات در مدارس.143
29-2 چگونه معلمان زمينه كاربردي فناوري اطلاعات و ارتباطات  رادر كلاس  فراهم كنند..146
30-2بازنگري پژوهش هاي انجام شده 148
1-30-2 پژوهشهاي  انجام شده در داخل كشور..148
2-30-2 پژوهش هاي انجام شده در خارج از كشور..157

فصل سوم: روش تحقيق
1-3مقدمه.163
2-3نوع تحقيق..164
3-3توصيف آزمودنيهاي تحقيق..165
3-3-1جامعه آماري.165
3-3-2نمونه آماري..166
4-3روش نمونه گيري و برآورد حجم نمونه 166
5-3 روش گردآوري  داده ها واطلاعات167
6-3 ابزار گردآوري داده ها و اطلاعات ..168
7-3 روايي و پايايي ابزار گردآوري اطلاعات 170
8-3 روش اجراي كار..171
9-3 روش هاي آماري تجزيه و تحليل داده ها172

فصل چهارم :
1-4مقدمه..173
2-4اطلاعات توصيفي ويژگيهاي افراد مورد مطالعه174
3-4 بررسي ويژگيهاي توصيفي پرسشنامه180
3-4-1 تجزيه و تحليل سوالهاي پژوهش183

فصل پنجم : بحث و نتيجه گيري
1-4 مقدمه.202
2-5 خلاصه تحقيق202
3-5بحث و نتيجه گيري 203
4-5محدوديت هاي تحقيق.217
5-5موضوعات پيشنهادي براي تحقيقات بعدي218
6-5پيشنهادات تحقيق.219
1-6-5 پيشنهادات پژوهش تحقيق.219
2-6-5پيشنهادات كاربردي تحقيق220
منابع و مآخذ
الف: منابع فارسي..222
ب: منابع انگليسي..234
پيوست
پرسشنامه
نمودارها
جدولها
ضريب  آلفاي كرونباخ


فهرست شكل ها

شكل شماره  (1-2) انواع تعامل در يادگيري الكترونيكي.46
شكل شماره  (2-2) رابطه ي يادگيري الكترونيكي و ابعادICT..48
شكل شماره  (3-2)الگوي تعاملي  تدريس و يادگيري..91
شكل شماره  (4-2) نقشه مفهومي ابعاد وارکان محيط يادگيري جايگاه فاوا.101
شكل شماره  (5-2)چارچوب مهارتهاي معلم در كاربست  فناوري اطلاعات و ارتباطات.104
شكل شماره  (6-2)رويكردهاي  كارآموزی معلمان..113

 
فهرست جداول

جدول شماره (2-1) موانع كاربرد رايانه ..70
جدول شماره (2-2) مقايسه رويكرد در رفتارگرايي ، شناخت گرايي و ساخت گرايي..87
جدول شماره (3-2)مهارت هاي زيربنايي و سخت افزاري..108
جدول شماره (4-2) نقش هاي چهارگانه در زمينه كاربرد فناوري اطلاعات در مدارس..124
جدول شماره (1-3) توزيع فراواني جامعه آماري معلمان.165
جدول شماره (2-3)توزيع فراواني نمونه آماري معلمان166
جدول شماره (3-3)روش نمونه گيري پژوهش..167
جدول شماره (4-3)توزيع سوالات پرسشنامه بر اساس  مولفه هاي آن169
جدول شماره (5-3) نمره گذاري طيف ليكرت169
جدول شماره (6-3)تعيين ضريب آلفاي كرونباخ گويه هاي پژوهش171
جدول شماره (1-4)توزيع فراواني افراد نمونه  بر حسب جنسيت174
جدول شماره (2-4)توزيع فراواني  افراد نمونه بر حسب سن..176
جدول شماره (3-4)توزيع فراواني افراد نمونه بر حسب سطح تحصيلات..177
جدول شماره (4-4)توزيع فراواني افراد نمونه بر حسب سابقه كار.178
جدول شماره (5-4) توزيع فراواني افراد نمونه بر حسب محل كار 179
جدول شماره (6-4)مشخصه هاي آماري پاسخ افراد نمونه در ميزان استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات.180
جدول شماره (7-4)مشخصه هاي آماري پاسخ افراد نمونه در ميزان مهارت استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات.182
جدول شماره (8-4) مشخصه هاي آماري افراد گروه نمونه در ميزان استفاده از ICT.184
جدول شماره (9-4) نتايج آزمون T   تك نمونه اي  براي مقايسه  ميزان استفاده از ICT.185
جدول شماره (10-4) مشخصه هاي آماري افراد گروه نمونه در ميزان مهارت  استفاده از ICT186
جدول شماره (11-4) نتايج آزمونT    تك نمونه اي براي مقايسه ميزان مهارت استفاده از ICT187
جدول شماره (12-4) مشخصه هاي آماري افراد گروه نمونه بر حسب جنسيت در ميزان استفاده از ICT188
جدول شماره (13-4) نتايج آزمون T مستقل براي مقايسه ميزان استفاده از ICT بين دو گروه از معلمان در فرايند ياددهي ـ يادگيري188
جدول شماره (14-4) مشخصه هاي آماري افراد گروه نمونه بر حسب مدرك تحصيلي در ميزان استفاده از ICT190
جدول شماره (15-4) نتايج آزمون Tمســـــــتقل براي مقايسه ميزان استفاده از ICT بين دو گروه از معلمان 191
جدول شماره (16-4)مشخصه هاي آماري افراد گروه نمونه بر حسب محل خدمت در ميزان استفاده از ICT192
جدول شماره (17-4) نتايج آزمون Tمستقل براي مقايسه ميزان استفاده از ICT بين دو گروه از معلمان  شهري و روستايي..193
جدول شماره(18-4)  مشخصه هاي آماري افراد گروه نمونه بر حسب تسلط به زبان انگليسي در  ميزان استفاده از ICT در تدريس.194
جدول شماره (19-4) نتايج آزمون Tمستقل براي مقايسه ميزان استفاده از ICT در فرايند ياددهي ـ يادگيري..195
جدول شماره (20-4) مشخصه هاي آماري افراد گروه نمونه بر حسب مدت زمان گذراندن دوره كارآموزي ICT در ميزان استفاده از ICT در فرايند ياددهي ـ يادگيري196
جدول شماره (21-4) نتايج آزمون Tمستقل براي مقايســه ميزان استفاده معلمان دوره ديده و نديده ICT197
جدول شماره (22-4) مشخصه هاي آماري افراد گروه نمونه بر حسب سابقه كار در ميزان استفاده از ICT در فرايند ياددهي ـ يادگيري..198
جدول شماره (23-4) نتايج تحليل واريانس (ANova)  سابقه كار معلمان.199
جدول شماره (24-4) مشخصه هاي آماري افراد گروه نمونه بر حسب رشته تحصيلي در ميزان استفاده از ICT در فرايند ياددهي ـ يادگيري.200
جدول شماره (25-4)نتايج تحليل واريانس(ANova)  رشته تحصيلي معلمان در ميزان استفاده از ICT در فرايند ياددهي ـ يادگيري201
جدول شماره (26-4) نتايج آزمون تعقيبي توكي براي مقايسه دو جدول ميانگين ها 201


 
فهرست نمودارها

نمودار شماره(1-4) توزيع فراواني افراد نمونه بر حسب جنسيت..175
نمودار شماره(2-4) توزيع فراواني افراد نمونه بر حسب سن.176
نمودار شماره(3-4) توزيع فراواني افراد نمونه بر حسب تحصيلات..177
نمودار شماره(4-4) توزيع فراواني افراد نمونه بر حسب سابقه كار.178
نمودار شماره(5-4) توزيع فراواني افراد نمونه بر حسب محل كار179


چكيده
پژوهش حاضر  با هدف بررسي ميزان استفاده معلمان از فناوري اطلاعات و ارتباطات در فرايند ياددهي ـ يادگيري  در مدارس راهنمايي شهرستان اردستان مي باشد.
 روش تحقيق در اين پژوهش  توصيفي از نوع پيمايشي است . جامعه آماري اين پژوهش  را كليه معلمان مدارس راهنمايي شهرستان اردستان تشكيل داده اند كه با بهره گيري  از جدول كرجسی مورگان ، 181 نفر به عنوان نمونه آماري  انتخاب شده اند . روش نمونه گيري  تصادفي طبقه اي است .
ابزار اصلي جمع آوري داده ها ، پرسش نامه محقق ساخته از نوع بسته  پاسخ كه شامل 20 گويه  با مقياس 4 درجه ليكرت بوده  است.
براي برآورد روايي پرسشنامه  از روايي محتوا استفاده شده است و ضريب پايايي پرسشنامه با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ 92% محاسبه گرديد .
 از آمار توصيفي  و استنباطي در محيط Spss16  براي تجزيه و تحليل پرسشنامه استفاده گرديد . در آمار توصيفي  از فراواني ، درصد فراواني ، ميانگين ، انحراف استاندارد، خطاي استاندارد ميانگین و  و ترسیم نمودار ستوني  و در سطح آمار استنباطي  از آزمون t تك نمونه اي ، t  مستقل ، تحليل واريانس يك طرفه ، آزمون توكي استفاده شده است . نتايج تجزيه و تحليل داده هاي بدست آمده نشان داد كه ميزان استفاده معلمان  از فناوري اطلاعات و ارتباطات  در فرايند ياددهي ـ يادگيري   كمتر از وضع مطلوب است . ميزان مهارت  استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات  در فرايند ياددهي ـ يادگيري  در نزد معلمان از وضع مطلوب كمتر است همچنين ميزان استفاده معلمان از فناوري اطلاعات و ارتباطات  با ويژگي هاي جمعيت شناختي ( جنسيت ،  ، محل خدمت ، تسلط به زبان انگليسي  ، رشته هاي تحصيلي ، گذراندن دوره هاي آموزشي ICT )  رابطه و تفاوت معناداري مشاهده شده است اما در مدرک تحصیلی، سابقه خدمت معلمان  تفاوت و
رابطه معنی داری مشاهده نشده است  . با توجه به يافته ها لازم است  مسئولين آموزش و پرورش  شهرستان اردستان  معلمان را در كارگاهایي كه نحوه تدريس با استفاده از ICT را آموزش مي دهند شركت داده تا آنان با روشهاي موثر و جديد آموزشي آشنا شوند تا در آينده بتوانند آن را در ادامه آموزش و تدريس به كار ببرند.
كليد واژه : معلمان ، ميزان استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات ، مهارت استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات ، فرايند ياددهي ـ يادگيري

آیا در رابطه با بررسي ميزان استفاده معلمان از فناوري اطلاعات و ارتباطات در فرايند ياددهي ـ يادگيري در مدارس راهنمايي سوالی دارید؟

برای کسب اطلاعات بیشتر از فرم زیر استفاده نمایید.

نام شما:

پست الکترونیک:

لطفا دقیقا مشخص نمایید در مورد محصول چه اطلاعاتی می خواهید بررسي ميزان استفاده معلمان از فناوري اطلاعات و ارتباطات در فرايند ياددهي ـ يادگيري در مدارس راهنمايي:

 
شناسه
رمز عبور
فراموشی رمز

 برای دریافت محصول ابتدا در سایت ثبت نام کنید


پرداخت آنلاین سايت تحقيق سرا توسط

انجام میشود .

 پذیرنده کلیه عابربانکهای بانکی کشور تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به فروشگاه تحقیق سرا میباشد 

Designed by "Peyman Pourhadi"